Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Širokospektrální rtg. systém (SIROKO)

Širokospektrální rtg. systém (SIROKO)

PATCHBOND II – Certifikace lepených oprav primárních leteckých kompozitových konstrukcí

PATCHBOND II – Certifikace lepených oprav primárních leteckých kompozitových konstrukcí

3TANIUM – Hodnocení NDT technik pro stanovení kritických procesů a výrobních vad a defektů pro Ti slitinu

3TANIUM – Hodnocení NDT technik pro stanovení kritických procesů a výrobních vad a defektů pro Ti slitinu

GRAPHICING – Aplikace materiálů s obsahem graphenu v leteckých konstrukcích

GRAPHICING – Aplikace materiálů s obsahem graphenu v leteckých konstrukcích

Průkaz trojnásobného zvýšení únavové životnosti draku letounu L-39NG

Průkaz trojnásobného zvýšení únavové životnosti draku letounu L-39NG

Národní centrum pro energetiku

Národní centrum pro energetiku

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

SCENT – Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku

SCENT – Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku

AUVIS – Automatizovaný vzdušný informační systém

AUVIS – Automatizovaný vzdušný informační systém

SOKOKI – Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem

SOKOKI – Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem

AStRA – Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny

AStRA – Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny

REX02 – Studium detekce a zobrazování zdrojů rtg záření pro astrofyziku

REX02 – Studium detekce a zobrazování zdrojů rtg záření pro astrofyziku

TERMOPLAST – Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí

TERMOPLAST – Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí

KOLA A BRZDY – Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

KOLA A BRZDY – Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

OPTIKOM – Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru

OPTIKOM – Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru

DEICER – Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí

DEICER – Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí

Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Technologie pro moderní turbínové motory

Technologie pro moderní turbínové motory

Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Pokročilé povrchové ochrany

Pokročilé povrchové ochrany

Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Kosmické technologie

Kosmické technologie

Dlouhodobý koncepční rozvoj VZLÚ v letech 2018-2022

Dlouhodobý koncepční rozvoj VZLÚ v letech 2018-2022

ORBIT – Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix

ORBIT – Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix

KOMORA – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H

KOMORA – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H

KOMPRESOR – Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80

KOMPRESOR – Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80

SKOŘEPINA – Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG

SKOŘEPINA – Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG

KOMPLEXNÍ STUPEŇ – Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

KOMPLEXNÍ STUPEŇ – Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

AKROBAT – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie

AKROBAT – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie

KATAFO H – Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy

KATAFO H – Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy

UHURA – Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation

UHURA – Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation

Future Sky Safety: podprojekt P7 – Mitigate risks of fire, smoke and fumes

Future Sky Safety: podprojekt P7 – Mitigate risks of fire, smoke and fumes

Teoretické a experimentální hodnocení modifikací deformačních polí vyvolané vadami v zatížených kompozitních konstrukcích (MODIFLAW)

Teoretické a experimentální hodnocení modifikací deformačních polí vyvolané vadami v zatížených kompozitních konstrukcích (MODIFLAW)

TAILTEST – Vývoj víceúčelového zkušebního zařízení a ověření inovativního řešení svislé ocasní plochy konvertoplánu

TAILTEST – Vývoj víceúčelového zkušebního zařízení a ověření inovativního řešení svislé ocasní plochy konvertoplánu

TRICEPS – Tilt Rotor Integrated Air Intake and Engine Protection Systems

TRICEPS – Tilt Rotor Integrated Air Intake and Engine Protection Systems

OASIS – Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding for assembly of structural aircraft parts

OASIS – Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding for assembly of structural aircraft parts

PROPCONEL – More electric, advanced hydromechanics propeller control components

PROPCONEL – More electric, advanced hydromechanics propeller control components

ARGOS – Aerospace Propeller Useful for Diesel Engines with Extreme Excitation of Vibration

ARGOS – Aerospace Propeller Useful for Diesel Engines with Extreme Excitation of Vibration

ACASIAS – Advanced Concepts for AeroStructures with Integrated Antennas and Sensors

ACASIAS – Advanced Concepts for AeroStructures with Integrated Antennas and Sensors

INAFLOWT – Innovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation Flow Control

INAFLOWT – Innovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation Flow Control

MUTR – Multipurpose test rig for transmission gearboxes

MUTR – Multipurpose test rig for transmission gearboxes

LATTE – Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator

LATTE – Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator

DREAM – Design and realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

DREAM – Design and realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

who sells the best rolex day date 118235 de los hombres 36mm stainless steel hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.copy rolex datejust rolex calibre 2671 ladies m279138rbr 0032 automatic reddit fundamental advantage is without question water-proof and also automated forex trading signals.