Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

ochrana oznamovatelů

Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha – Letňany, IČ: 00010669, DIČ: CZ 00010669 (dále jen „VZLÚ“) zavádí v souladu se zákonem vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení.

 Za Oznámení lze považovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku (s hranicí sazby pokuty minimálně 100 000,- Kč) nebo porušuje zákon nebo jiný právní předpis upravující zákonem specifikované oblasti, např. prevence korupce, ochrana životů a zdraví, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek, bezpečnost dopravy apod., o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

oznámení je možno podat:

  • písemně na email: ochrana.oznamovatelu@vzlu.cz; případně na adresu sídla VZLÚ: Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9 – označit “OCHRANA OZNAMOVATELŮ”;
  • telefonicky na tel: +420 736 503 257 (při této formě podání Oznámení je pořízen písemný záznam);
  • osobně, po předchozím dohodnutí termínu (při této formě podání Oznámení je pořízen písemný záznam).

Po podání Oznámení posuzuje pověřená osoba (právník společnosti) důvodnost Oznámení a příslušnost k zákonu.

Oznamovatel dle zákona je chráněn před odvetnými opatřeními a má právo na utajení své totožnosti.

Oznamovatel může podat dále Oznámení u Ministerstva spravedlnosti (kontakt v odkazu níže).

V případě vědomého nepravdivého Oznámení se oznamovatel (fyzická osoba) dopouští přestupku, za nějž lze udělit pokutu do 50 000,- Kč.

Více informací naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale