KOLA A BRZDY – Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vyvinout nová kola a brzdy pro podvozky malých a středních letounů do max. 25 pasažéru a hmotnost do 7,5 tun. Jedná se zejména o 3 bodový typ podvozků s bržděnými koly hlavního podvozku. Vzniknou prototypy kol hlavního podvozku, dále prototypy brzdy pro kola. Prototypy vzniknou pro představitele letadel o hmotnosti cca 4,5 tuny s přistávací rychlostí cca 235 km/hod., brždění od cca 195 km/hod., brzdná energie cca 5,6 MJ. Brzdy jsou hydraulicky ovládané. U kol bude řešen materiál kol, těsnění a uložení v ložiscích. Vyřešena bude problematika signalizace teplotního zatížení kol pomocí rychlých teplotních čidel. Bude rovněž řešena optimalizace konstrukcí kol i brzdy z hlediska šíření tepla od třecího páru jak do brzdy, tak do kol. Bude vyvinuto vysoce odolné obložení brzd pro zvýšení spolehlivosti.
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

JIHLAVAN, a.s., Vysoká škola polytechnická v Jihlavě,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

FV30270


DOBA ŘEŠENÍ: 

1. 1. 2018 – 30. 6. 2020
 

ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Václav Horák PhD., Pevnost konstrukcí, VZLÚ