KOMPLEXNÍ STUPEŇ – Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín
 

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je detailně prostudovat vliv interakce proudění z ucpávek s hlavním proudem zejména v případech vysokotlakých a středotlakých dílů parních turbín. Jedná se o systematický výzkum tohoto složitého mechanismu proudění pomocí numerických i experimentálních přístupů s cílem jeho detailního popisu, sestavení ztrátového modelu a návrhu nového tvarování příslušných konstrukčních prvků. Vlivem nových konstrukčních řešení výtoku z ucpávek se očekává dodatečné zvýšení účinnosti stupňů 0.2 – 0.5%, v závislosti na specifických podmínkách konkrétního stupně.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH02020086


DOBA ŘEŠENÍ:

1.1.2017 – 31.12.2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Tomáš Jelínek, Aerodynamika, VZLÚ