Dlouhodobý koncepční rozvoj VZLÚ v letech 2018-2022

Feb 5, 2021

VZLÚ se od roku 1922 soustředí především na obory výzkumu a vývoje, které jsou strategicky důležité pro vznik komplexních leteckých výrobků a tyto obory a vědní disciplíny tvoří jádro činností výzkumné organizace. Možnost využít jednotlivé odborné disciplíny také k vytváření nových nástrojů a řešení v jiných oborech průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, přivedla VZLÚ k činnostem směřujícím do průmyslu pozemních dopravních prostředků a energetiky. Aktivní práce v oblasti kosmických technologií pak jen podtrhuje vysokou specializaci a znalostní základnu VZLÚ.

V rámci DKRVO pro roky 2018-2022 se VZLÚ hodlá v oblasti nezávislého výzkumu a vývoje zaměřit na sedm oblastí, které jsou multidisciplinárně pojaté, a jejichž praktické výstupy mohou být využity napříč průmyslovými obory. Pro každou oblast je stanovený pevný rámec dílčích cílů, jejichž splnění je prokazováno konkrétními výsledky.

Následující obrázek uvádí vztah jednotlivých řešených oblastí k průmyslovým sektorům, přičemž modrá barva označuje intenzitu výzkumných činností ve prospěch příslušného průmyslového sektoru (tm. modrá = velmi intenzivní, sv. modrá = méně intenzivní).