SCENT – Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšení ochrany obyvatel během průmyslové havárie/teroristického útoku spojeného s únikem plynu. Pro tyto účely bude vyvinut operativně použitelný software pro okamžitý odhad a předpověď oblasti zamořené jedovatými plyny unikajícími v průběhu havárie nebo bezprostředně po teroristickém útoku.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ, ČHMÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VG20122015098


DOBA ŘEŠENÍ

1.1.2012 – 31.12.2015


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala, Aerodynamika, VZLÚ