Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti multifunkčních kompozitových struktur zhotovovaných progresivními technologiemi.“

Kompozitní materiály, konstrukce a technologie jsou oblastí, které se VZLÚ dlouhodobě a systematicky věnuje již 20 let. Unikátní a „namíchatelné“ vlastnosti kompozitních konstrukcí skýtají nepřeberné množství možností jejich užití v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Nejedná se zde pouze o náhrady tradičních konstrukčních materiálů, ale o vznik zcela nových hraničních konstrukčních řešení. VZLÚ usiluje o to, aby v oblasti kompozitních materiálů, konstrukcí a výrobních technologií byl národním zdrojem specifického know how a lídrem v jeho praktických aplikacích.

V oblasti multifunkčních kompozitových struktur si VZLÚ vytyčil následující cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a průmyslově chráněná řešení. Značná pozornost je věnována rozvoji kompozitů v konceptu aditivních technologií a Industry 4.0.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření multifunkčních kompozitních materiálů na bázi geopolymeru, technologie jejich zpracování a modelových řešení jejich využití v praxi.
  • Vytvoření funkčních kompozitových a hybridních struktur zhotovených s využitím aditivních technologií.
  • Návrh řešení pro výrobu kompozitních struktur v konceptu Industry 4.0.
  • Vytvoření konstrukčních prvků kompozitních konstrukcí pro použití v kosmickém prostředí.