Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti multifunkčních kompozitových struktur zhotovovaných progresivními technologiemi.“

Kompozitní materiály, konstrukce a technologie jsou oblastí, které se VZLÚ dlouhodobě a systematicky věnuje již 20 let. Unikátní a „namíchatelné“ vlastnosti kompozitních konstrukcí skýtají nepřeberné množství možností jejich užití v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Nejedná se zde pouze o náhrady tradičních konstrukčních materiálů, ale o vznik zcela nových hraničních konstrukčních řešení. VZLÚ usiluje o to, aby v oblasti kompozitních materiálů, konstrukcí a výrobních technologií byl národním zdrojem specifického know how a lídrem v jeho praktických aplikacích.

V oblasti multifunkčních kompozitových struktur si VZLÚ vytyčil následující cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a průmyslově chráněná řešení. Značná pozornost je věnována rozvoji kompozitů v konceptu aditivních technologií a Industry 4.0.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření multifunkčních kompozitních materiálů na bázi geopolymeru, technologie jejich zpracování a modelových řešení jejich využití v praxi.
  • Vytvoření funkčních kompozitových a hybridních struktur zhotovených s využitím aditivních technologií.
  • Návrh řešení pro výrobu kompozitních struktur v konceptu Industry 4.0.
  • Vytvoření konstrukčních prvků kompozitních konstrukcí pro použití v kosmickém prostředí.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale