LATTE – Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator

Feb 1, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator (LATTE)


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu kompozitní konstrukce krytu hlavy hlavního rotoru vysokorychlostního vrtulníku pro AIRBUS Helicopters vycházející z koncepce předchozího vrtulníkového demostrátoru X3 v kategorii dle předpisů CS29. Výstupem projektu bude letový kus krytu určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu vrtulníku, který nyní nese název RACER

Projekt vede polský letecký výzkumný ústav ILOT se sídlem ve Varšavě. Důležitou roli hraje v projektu český výrobce leteckých kompozitních dílů společnost LA Composite sídlící v Praze. Projekt LATTE je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 

VZLÚ se bude podílet na konstrukčním návrhu, pevnostních výpočtech, materiálových a funkčních zkouškách krytu. V rámci činností VZLÚ také vzniknou geometrické modely výrobních přípravků a bude provedena ověřovací montáž sestavy krytu před odesláním dílů do AIRBUS Helicopters.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ, ILOT, LA Composite


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 755483


DOBA ŘEŠENÍ:

9/2017 – 12/2021


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, PhD.