Širokospektrální rtg. systém (SIROKO)

Oct 21, 2021

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vyrobit prototyp multispektrálního rtg. systému (ŠIROKO), který je založen na kombinaci rotační symetrické optiky (RSO) a multi-fóliové optiky (MFO). ŠIROKO umožňuje rozšířit funkčnost přístroje díky mnohem většímu rozsahu pracovní energie. Tato rtg. optika je omezena kritickým úhlem. Díky této kombinaci můžeme teoreticky zdvojnásobit vstupní aperturu při zachování stejného kritického úhlu. Protože ŠIROKO je kolimační systém, lze zvýšit intenzitu rtg. záření o dva řády v porovnání se systémem bez optiky. Díky tomu dojde k zachycení většího množství rtg. fotonů, což je klíčový parametr pro metody, kde je slabý signál (XRF, XPS). Projekt využívá pokročilé nanotechnologie a je v souladu s prioritami programu TREND (tzn. KETs, NPOV, konceptem Průmysl 4.0 a RIS3 Strategií).

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o. (Hlavní řešitel)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

FW03010568

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FW03010568

DOBA ŘEŠENÍ:

03/2021 – 12/2023
 

ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Vladimír Dániel,Ph.D., Divize Space, VZLÚ