3TANIUM – Hodnocení NDT technik pro stanovení kritických procesů a výrobních vad a defektů pro Ti slitinu

Oct 13, 2021

Clean Sky 2 JU (Horizon 2020 actions)

Call reference No: H2020-CS2-CFP10-2019-02

Grant agreement: 101007830

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu 3TANIUM je zavedení nedestruktivních metod zkoušení, které budou schopny bezpečně odhalit kritické vady a defekty související s výrobním procesem a pochopit jejich vliv na materiál a mechanické vlastnosti dílů vyrobených ze slitiny Ti6A l4V AM. Celkovým cílem navrhovaného projektu 3TANIUM je kvantitativní posouzení použitelnosti metod NDT aplikovaných na vhodně a inovativně dodatečně upravené (tepelně a povrchově upravené) AM díly. Účelem je využít výhody AM technologie v oblasti leteckém průmyslu. S tímto záměrem bude hodnocena spolehlivost různých technik nedestruktivního zkoušení. Budou provedeny analýzy jejichž výstupem by měla být schopnost posoudit případné vady a jejich kritičnosti u dílů AM.

Projekt 3TANIUM je strukturován do čtyř technických pracovních balíčků (WP1 až WP4), které zahrnují veškeré technické práce počínaje plánováním vzorků a charakterizační matrice, výrobou vzorků a jejich charakterizací a prováděním mechanických, NDT a materiálových zkoušek. WP1 poskytuje hotový vzorek a zkušební matrici, aby bylo možné zkoumat vliv různých výrobních parametrů na mechanické a lomové vlastnosti titanových AM vzorků. Testování bude realizováno v rámci WP2 (NDT) a WP3 (mechanické, únavové a materiálové zkoušky). V rámci WP4 budou s ohledem na kvantifikované vady definované ve WP2 a WP3 provedeny průmyslově relevantní metody predikce únavové životnosti pomocí modelování a simulačních přístupů. V rámci WP5 bude provedeno hodnocení a analýzy propojením výsledků NDT, mechanických vlastností a výsledků numerického modelování s cílem vyvodit závěry a doporučení. Samostatný pracovní balíček je věnován využití, šíření a komunikačním činnostem a činnostem v oblasti řízení (WP6).

VZLÚ je zodpovědný za charakterizaci a testování materiálu, definici zkušební matice a výběr zkušebních metod, vývoj metodiky přerušovaných experimentů, analýzu dat, nedestruktivní testování pomocí ultrazvuku a metody vířivých proudů, FE modelování sestavy testovaných vzorků, numerickou simulaci typických AM defektů, vyhodnocení vstupních materiálových charakteristik, výpočet únavové životnosti a růstu trhlin (pomocí SW ABAQUS a FE-SAFE).

Partneři:

PREMET Kft., Budaörs, Hungary

VZLÚ

University of Applied Sciences Upper Austria, Research Group Computed Tomography, Wels, Austria

Topic Manager:

SAAB AB, Stockholm, Sweden

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale