ORBIT – Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix​


POPIS PROJEKTU:

Realizací předkládaného projektu dojde k vytvoření radiačního detektoru založeném na novém detekčním ASIC čipu z rodiny SpacePix a k ověření jeho funkce v kosmickém prostředí. ESC poté bude mít k dispozici technologii dosahující úrovně TRL 9 (kde se předpokládá úspěšný provoz v kosmickém prostředí). Projekt dále zajistí podporu výzkumným týmům na ČVUT FJFI. VZLU přinese potřebnou informaci o radiačních polích na prolétaných orbitách, a dále dojde k podpoře pozemní stanice pro provoz datového spojení s VZLUSAT cubesaty.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

evolving systems consulting s.r.o, ČVUT,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Západočeská uzniverzita v Plzni


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH04010294


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2019 – 11/2022


ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Vladimír Dániel, PhD.,  Kosmické technologie, VZLÚ