ORBIT – Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix​


POPIS PROJEKTU:

Realizací předkládaného projektu dojde k vytvoření radiačního detektoru založeném na novém detekčním ASIC čipu z rodiny SpacePix a k ověření jeho funkce v kosmickém prostředí. ESC poté bude mít k dispozici technologii dosahující úrovně TRL 9 (kde se předpokládá úspěšný provoz v kosmickém prostředí). Projekt dále zajistí podporu výzkumným týmům na ČVUT FJFI. VZLU přinese potřebnou informaci o radiačních polích na prolétaných orbitách, a dále dojde k podpoře pozemní stanice pro provoz datového spojení s VZLUSAT cubesaty.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

evolving systems consulting s.r.o, ČVUT,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Západočeská uzniverzita v Plzni


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH04010294


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2019 – 11/2022


ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Vladimír Dániel, PhD.,  Kosmické technologie, VZLÚ

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale