Teoretické a experimentální hodnocení modifikací deformačních polí vyvolané vadami v zatížených kompozitních konstrukcích (MODIFLAW)

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

TEORETICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ MODIFIKACÍ DEFORMAČNÍCH POLÍ VYVOLANÉ VADAMI V ZATÍŽENÝCH KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍCH (MODIFLAW)


POPIS PROJEKTU:

Poškození nebo vady zatížených kompozitních konstrukcí způsobuje změny deformačních polí (přerozdělení deformace a napětí) v konstrukci. Projekt MODIFLAW financovaný s podporou EU si v tomto smyslu klade za cíl vytvoření metod pro teoretickou a experimentální predikci a validaci změn deformačních polí vyvolaných přítomností vad a poškození různých forem a velikostí v leteckých kompozitních konstrukcích. 

Dále si klade za cíl definovat virtuální morfologii Projekt podpoří výzkum nových levných procesů výroby lehkých materiálů a technologií SHM.

Projekt je veden VZLÚ se sídlem v Praze. MODIFLAW je evropský projekt společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2.

Hlavními cíli projektu MODIFLAW jsou:

• Vývoj, aplikace a validace numerických modelů umožňujících popis změn napěťovo-deformačních polí vyvolaných přítomností vad a poškození různých forem a velikostí.

• Definovat virtuální morfologii pro diagnostické indikace získané monitorováním stavu konstrukce (SHM) a zpracovaných diagnostickým softwarem na poškozených dílech a konstrukcích.

Technicky úkoly zahrnují práce rozdělené do dílčích pracovních balíčků zaměřených zejména na:

  • Modelování změn napěťových polí.
  • Experimentální určení napěťových polí na vzorcích a konstrukčních prvcích vyrobených z kompozitních materiálů.
  • Definice virtuální morfologie diagnostické indikace vad na sub komponentech a reprezentativní konstrukci.
MODIFLAW – Schéma modulového principu řešení.

V rámci řešení jsou realizována a vyvinuty konečno prvkové modely (FEM), nedestruktivní kontroly vzorků a elementů, mechanické zkoušky, zkoušky rázových poškození, měření deformací pomocí tenzometrů a DIC a virtuální testování pomocí vyvinutého softwaru SHM.

Detail deformací v ose Y v okolí vady.

Výsledky projektu přispějí k inovativním technologiím, které budou integrovány do pozemního demonstrátoru nosníkové skříně křídla a do strukturálního demonstrátoru trupu s cílem získat: snížení konstrukční hmotnosti, snižování nákladů na výrobu a montáž, zlepšování údržby a implementaci nových ekologicky kompatibilních materiálů a procesů.

PUBLIKACE:

Vlach, J., Doubrava, R., Růžek, R., Horňas, J., Kadlec, M.: Linearization of Composite Material Damage Model Results and Its Impact on the Subsequent Stress–Strain Analysis. Polymers, 2022, 14(6), 1123.

Vlach, J., Doubrava, R., Růžek, R., Raška, J., Horňas, J., Kadlec, M.: Strain-Field Modifications in the Surroundings of Impact Damage of Carbon/Epoxy Laminate. Polymers, 2022, 14(16), 3243.

Raška, J, Vlach, J., Horňas, J.: Numerical evaluations of strain field modification induced by production flaws in loaded composite structures. MATEC Web Conf. 349 01013, 2021.

Vlach J., Raška, J., Horňas, J., Petrusová, L.: Impacted area description effect on strength of laminate determined by calculation. Procedia Structural Integrity, 35, 2022, Pp. 132-140, ISSN 2452-3216.

Kadlec, M., Vích, O., Novotný, D.: Composite Laminate Deflection during Low-velocity impact. EAN 2021 – 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis – Book of Full Papers, 2022, pp. 86-90.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

KOORDINÁTOR PROJEKTU:

VZLÚ – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (CZ)

TOPIC MANAGER:

LEONARDO AIRCRAFT (I)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 886703

DOBA ŘEŠENÍ:

7/2020 – 09/2022

ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Martin Kadlec, PhD., kadlec@vzlu.cz

LETÁK – CÍLE A KONCEPT PROJEKTU

LETÁK VÝSLEDKY PROJEKTU:

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale