Investigating strain field modification caused by flaws in subcomponents and structures (MODIFLAW)

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Investigating strain field modification caused by flaws in subcomponents and structures (MODIFLAW)


POPIS PROJEKTU:

Rozdělení deformace konstrukce se označuje jako deformační pole. Poškození nebo vady zatížených kompozitních konstrukcí způsobí změnu jejich pole deformace. Projekt MODIFLAW financovaný EU si proto klade za cíl vyvinout, aplikovat a ověřit numerické modely modifikací pole deformace, které jsou způsobeny přítomností vad různých forem a velikostí. Dále si klade za cíl definovat virtuální morfologii pro diagnostické indikace poskytované monitorováním stavu konstrukce (SHM) a softwarem na poškozených dílech a konstrukcích. Projekt podpoří výzkum nových levných procesů výroby lehkých materiálů a technologií SHM.

Projekt je veden VZLÚ se sídlem v Praze. MODIFLAW je evropský projekt společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2.

VZLU se bude podílet na modelování konečnými prvky, nedestruktivní kontrole vzorků a elementů, mechanických zkouškách, zkouškách poškození nárazem, měření deformací pomocí tenzometrů a DIC a virtuálním testování pomocí vyvinutého softwaru SHM.

Výsledky projektu přispějí k inovativním technologiím, které budou integrovány do pozemního demonstrátoru nosníkové skříně křídla a do strukturálního demonstrátoru trupu s cílem získat: snížení konstrukční hmotnosti, snižování nákladů na výrobu a montáž, zlepšování údržby a implementaci nových ekologicky kompatibilních materiálů a procesů.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ – koordinátor

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 886703

DOBA ŘEŠENÍ:

7/2020 – 02/2022

ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Martin Kadlec, PhD.