INAFLOWT – Innovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation Flow Control

Feb 1, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Innovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation Flow Control 


POPIS PROJEKTU:

Předmětem výzkumu projektu INAFLOWT je využití existujících prostředků pro ovlivnění mezní vrstvy (AFC) k vytvoření efektivnějšího a spolehlivějšího prostředku AFC (Active Flow Control). Navržené koncepty aktivního ovládání mezní vrstvy bude zkoumán jak pomocí CFD simulací, tak i měřením v aerodynamických tunelech. Nejlepší řešení z hlediska účinnosti bude integrována do modelu reprezentujícího část křídla s pylonem a motorovou gondolou s velikým obtokovým poměrem. Měření proběhne v aerodynamickém tunelu v ruském TSaGI při Reynoldsových číslech blízkých reálným, pro ověření výsledků.

VZLÚ se bude podílet na CFD simulacích vedoucích k návrhu nového prostředku pro ovlivnění mezní vrstvy. Dále budou výsledky CFD simulací využity pro návrh povrchové okrajové podmínky simulující vliv AFC na okolní proudové pole. Konstrukční návrh modelu pro měření v aerodynamickém  tunelu izraelské univerzity v Tel Avivu (TAU) proběhne jak na této univerzitě, tak i s částečnou pomocí konstruktérů útvaru Aerodynamiky VZLÚ.

Projekt INAFLOWT je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

TAU (koordinátor), IAI, TsAGI, USTUTT, VZLÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 754307 


DOBA ŘEŠENÍ:

5/2017 – 4/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

RNDr. Aleš Prachař, PhD.