DREAM – Design and realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

Feb 1, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Design and realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je návrh a výroba celokompozitní víceprvkové hybridní konstrukce sloužící jako motorový kryt pro vysokorychlostní vrtulník AIRBUS Helicopters vycházející z koncepce předchozího vrtulníkového demostratoru X3 dle předpisové báze CS29. Výstupem projektu bude hotový kompozitní díl překrytu určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu.

Projekt vede polský letecký výzkumný ústav ILOT se sídlem ve Varšavě. Důležitou roli hraje v projektu český výrobce leteckých kompozitních dílů společnost LA Composite sídlící v Praze. DREAM je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 

VZLÚ se bude podílet na konstrukčním návrhu, pevnostních výpočtech a na simulacích impaktních poškození. Dále budou provedeny ekvivalentní zkoušky zvoleného materiálu a zkoušky bird-strike. V rámci činností VZLÚ také vzniknou geometrické modely všech přípravků.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

ILOT – koordinátor, VZLÚ a LA Composite


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 737955


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2017 – 12/2021


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, PhD.