TRICEPS – Tilt Rotor Integrated Air Intake and Engine Protection Systems

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Tilt Rotor Integrated Air Intake and Engine Protection Systems​


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vývoj integrovaných systémů sání a ochrany vzduchu pro Tilt Rotor. Bude navržen, vyroben a testován systém ochrany motoru pro demonstrátor technologie NextGenCTR.

VZLÚ se podílí na numerické simulaci birdstrike do motorového vstupu včetně nezbytných impaktních zkoušek pro ověření materiálových vlastností, dále provádí fyzické impaktové zkoušky vstupu do motoru – birdstrike, vibrační a další vybrané klimatotechnologiceké zkoušky částí vstupu podle normy DO-160 a v neposlední řadě také konstrukční a návrhovou studii vymývání kompresoru.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ, Austrian Institute of Technology, PALL Europe Ltd., CI Composite Impulse GmbH, Villinger GmbH, PRIME aerostructures GmbH, RTA Fahrzeugversuchanlage GmbH


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

831879


DOBA ŘEŠENÍ:

05/2019 – 12/2024


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Václav Horák PhD., Pevnost konstrukcí