REX02 – Studium detekce a zobrazování zdrojů rtg záření pro astrofyziku

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Studium detekce a zobrazování zdrojů rtg záření pro astrofyziku – projekt REX02


POPIS PROJEKTU:

Mezinárodní projekt REX 02 se zabývá studiem detekce a zobrazování zdrojů rtg záření pro astrofyziku. Konkrétně se jedná o vývoj a využití experimentálního rtg zařízení pro širokoúhlé pozorování rtg astrofyzikálních objektů. Součástí projektu je ověření a studium parametrů v pozemních podmínkách, v operačních podmínkách ekvivalentních orbitě a příprava pro provedení raketového experimentu společně s partnerem v USA. Pro studium vlastností bude využit rentgenový vakuový tunel na univerzitě v Pensylvánii v USA. Širokoúhlé pozorování rtg astrofyzikálních zdrojů by mohlo v budoucnu sloužit pro vyhledávání rtg cílů pro další pozorování pomocí kosmických teleskopů.

VZLÚ se zapojí do ověření a studia parametrů experimentálního rtg zařízení pro širokoúhlé pozorování rtg astrofyzikálních objektů v pozemních podmínkách a v operačních podmínkách ekvivalentních orbitě. Dále se VZLÚ bude účastnit experimentů prováděných v USA.


DOBA ŘEŠENÍ:

1.1.2019 – 31.12.2021


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

ČVUT, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Univerzita Pennsylvania (USA)


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

LTAUSA18094


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Vladimír Dániel, Kosmické technologie


DALŠÍ INFORMACE:

Současná astrofyzikální pozorování rentgenových zdrojů se uskutečňují na jednotlivých zdrojích rtg záření, jakými jsou zejména gama-záblesky a jejich rentgenové dosvity. Vždy se jedná o pozorování konkrétní události ve velmi malém zorném poli a tomu je přizpůsobena i technická část. Na obloze neustále vznikají nové cíle pozorování, obvykle mimo zorná pole družic, které je relativně malé (obvykle 1-2°). Pro včasné upozornění na nově vzniklý cíl pozorování je nutný širokoúhlý optický systém schopný nikoliv pozorovat, ale především odhalit změnu či nový rentgenový zdroj k pozorování.

Na Univerzitě v Pensylvánii (USA) ve spolupráci s ČVUT již úspěšně proběhl jeden raketový experiment, jehož cílem bylo získat a porovnat data z měkké a tvrdé rentgenové oblasti současně. Raketa primárně obsahovala USA aparaturu (rtg. optika a chlazený CCD detektor) pro měkkou rentgenovou oblast. Dále zahrnovala českou aparaturu s širším energetickým spektrem, která byla otestována a připravena pro start na raketovém experimentu v rámci dříve navrhovaného projektu. Ke startu rakety došlo 4. dubna 2018. Let proběhl úspěšně a obě zařízení na palubě rakety byla funkční. Data z měření budou předmětem dlouhodobého zpracování, což představuje také část náplně projektu REX02.