TAILTEST – Vývoj víceúčelového zkušebního zařízení a ověření inovativního řešení svislé ocasní plochy konvertoplánu

Feb 4, 2021

Clean Sky 2 JU (Horizon 2020 actions)

Call reference No: JTI-CS2-2018-CFP09

Grant agreement: 865123

1.11.2019 – 30.6.2023

POPIS PROJEKTU:

Celkovým cílem projektu TAILTEST je vyvinout metodiky, navrhnout a realizovat strukturální zkoušky na podporu certifikačního procesu ocasní části konvertoplánu a vyvinout a ověřit pokročilé numerické modely pro simulaci šíření poškození v konstrukčních spojích.

Dílčí cíle projektu TAILTEST jsou:

– vyvinout a vyrobit víceúčelové zkušební zařízení pro V-ocas rotorového letadla,

– realizovat a vyhodnotit strukturální zkoušky tzv. „building block“ pro ověření vlastností konstrukce od úrovně kupónů až po úroveň vlastní konstrukce

– ověřit numerické modely podporující proces certifikace inovativní svislé části ocasu konvertoplánu

– vyvinout, použít a ověřit pokročilé numerické modely pro simulaci šíření poškození v konstrukčních spojích.

Hlavními výstupy projektu TAILTEST je experimentální průkaz a validované numerické modely, které přispějí k certifikaci inovativní svislé ocasní plochy konvertoplánu. Všechny fáze zkoumání zahrnují korelaci experimentálních výsledků s podrobnými numerickými modely, které dále přispívají k ověření integrity konstrukce svislé ocasní plochy a výběru materiálů a dílů.

Klíčovou vlastností, kterou vyžaduje návrh zkušebního zařízení, je proměnná tuhost, aby bylo možné správně simulovat skutečné chování trupu.

VZLÚ je koordinátorem projektu s odpovědností za vývoj a výrobu víceúčelového zkušebního zařízení rotorového V-ocasu, provedení a vyhodnocení strukturálních zkoušek stavebního bloku motýlkových ocasních ploch (panel, demonstrátor), validaci numerických modelů a podpůrný certifikační proces a vývoj, aplikaci a validaci pokročilých numerických modelů pro simulaci šíření rozlepování (poškození) v konstrukčních spojích.

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Koordinátor

VZLÚ

Partner

Athena Research Centre (ATHENA-RC) (EL)

Topic Manager

 Fokker Aerostructures (NL)

ŘEŠITEL PROJEKTU:

Dr. Roman Růžek, VZLÚ