OASIS – Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding for assembly of structural aircraft parts

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding for assembly of structural aircraft parts (OASIS)


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vývoj alternativního výrobního postupu (ke klasické nýtované technologii využívané při výrobě kovových leteckých konstrukcí) s využitím moderních svařovacích technologií, jako jsou frikční (FSW), frikční bodové (FSSW) a laserové (LBW)technologie. Využití těchto technologií v důsledku povede ke snížení hmotnosti a především ke snížení výrobních nákladů. V rámci řešení projektu jsou vyvíjeny postupy pro svařování potahů, výztuh a rámů, s cílem navrhnout a vyrobit demonstrátor reprezentující nákladní „cargo“ dveře letadla. V projektu jsou řešeny numerické simulace a modelování vlivu svařování na strukturální integritu konstrukce (kombinace staticko-únavových analýz svařovaných spojů, studium vlivu prostředí na degradaci mechanických vlastností a struktury materiálu), zbytkové napětí a deformační chování celé konstrukce.

OASIS je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ, TWI 


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2- 785557


DOBA ŘEŠENÍ:

2/2018 – 8/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Dr. Roman Růžek