Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů tazatele. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) 

who sells the best gs rolex datejust 36mm mens 116200blso silver tone in the assembly and combination process, every link is perfect.swiss evisu coat was probably well respected by all the fields.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha – Letňany IČ: 00010669, DIČ: CZ 00010669 (dále jen „správce“) 

Vyplněním kontaktního formuláře dává tazatel souhlas se zpracováním jeho identifikačních údajů a kontaktních údajů pro účely přípravy a odeslání odpovědi na položený dotaz nebo jiné reakce 

Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány: Po dobu zpracování odpovědi a poté ještě po dobu 2 měsíců, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. 

Poučení tazatele o právech: Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má tazatel právo: 

  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, 
  • požádat o kopii těchto osobních údajů, 
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud tazatel souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, 
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebuje, ale tazatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků). 
  • na přenositelnost údajů (správce je povinen vydat osobní údaje tazatele zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu tazatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu). 

Tazatel má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu u soudu. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a i bez souhlasu tazatele jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce.

 

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale