VTP

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha – výzkum, vývoj a inovace na jedné adrese

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je areál s rozsáhlým vědeckotechnickým zázemím hlavně v oblastech letectví a kosmonautiky, ve kterém se koncentrují společnosti zaměřené na inovace. Do areálu můžete přemístit firmu i vy a získat tak výhodu unikátního vývojového prostředí. Vědeckotechnický park VZLÚ je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je umístěn v městské části Praha-Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a městského okruhu Prahy. Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

K dispozici jsou laboratorní, výrobní, kancelářské i skladové prostory a též parkovací plochy. To vše v areálu, ve kterém se nachází unikátní technická infrastruktura jako aerodynamické tunely, speciální čisté laboratoře pro kosmický výzkum, kompozitní vývoj a výroba, motorové a letecké zkušebny. 

Součástí Vědeckotechnického parku VZLÚ Praha jsou pracoviště vysokých škol a firem z leteckého a kosmického průmyslu. 

Inspirativní prostředí je podporováno formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, materiálové vlastnosti), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V uplynulém období tak došlo k řadě úspěšných transferů technologií, např. infuzní technologie pro výrobu kompozitních dílů (vícenásobně), technologie frikčního svařování, algoritmy pro aerodynamické výpočty atd.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. poskytuje či je schopen zabezpečit dle potřeb technologické poradenství, patentové poradenství, certifikační poradenství, finanční poradenství a právní poradenství.

kontaktní osoba

Tomáš Vodrážka
vedoucí VTP
Telefon: 225 115 361, 725 826 833
Email: vodrazka@vzlu.cz

 

adresa

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., VTP
Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
Telefon: 225 115 111
Email: vtp@vzlu.cz