Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

Feb 5, 2021

NÁZEV CENTRA

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

POPIS CENTRA:

Cílem inicializačního projektu je napomoci efektivnějšímu a kvalitativně lepšímu využívání výzkumné a vývojové infrastruktury a know-how pro potřeby aplikovaného výzkumu v letectví a kosmonautice v České republice. Za tímto účelem je předložen návrh k propojení pracovišť výzkumných institucí s pracovišti významných průmyslových partnerů formou NCK s cílem podpory přímého transferu znalostí a uplatnění předpokládaných výsledků dílčích projektů a vyzkoumaných technologií v průmyslových aplikacích. Současně tím bude dosaženo synergického propojení dosavadních Center kompetence se vztahem k předpokládaným činnostem a zvýšen počet in

HLAVNÍ ŘEŠITEL PROJEKTU

VUT Brno – Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D

DALŠÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

AERO Vodochody Aerospace, ČVUT, UNIS, Compo Tech PLUS, GE Aviation Czech, VR Group, VZLÚ 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD CENTRA

TN01000029

DOBA ŘEŠENÍ:

1.1.2019-31.12.2020