ARGOS – Aerospace Propeller Useful for Diesel Engines with Extreme Excitation of Vibration

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Aerospace Propeller Useful for Diesel Engines with Extreme Excitation of Vibration


POPIS PROJEKTU:

Vývoj a zkoušky letecké vrtule určené pro vznětový (Dieselův) motor o výkonu 230 – 260 kW, u kterého se předpokládají podstatně vyšší úrovně vibrací – jak celkové chvění motoru, tak zejména kmitání přenášené na vrtuli motorovou hřídelí (torzní kmity).

Projektu ARGOS je zaměřen na vývoj speciální hydraulicky stavitelné kompozitní vrtule a systému jejího tlumení. Demonstrátor vrtule bude zkoušen na dieselovém motoru francouzské firmy SMA patřící do konsorcia SAFRAN. Projekt vede český výrobce leteckých vrtulí – společnost Woodcomp Propellers. Na projektu spolupracuje jihočeský výrobce vrtulových regulací společnost Jihostroj.

VZLÚ je zodpovědný za návrh měřících řetězců, přípravu souvisejících měření týkajících se vibrací a torzních kmitů vyvíjené vrtule, vyhodnocování dat a za konstrukční řešení tlumiče torzních kmitů.

ARGOS je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Woodcomp Propellers s r. oJihostroj, a.s, VZLÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 714030


DOBA ŘEŠENÍ:

06/2016 – 09/2019


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Jindřich Rosa


WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:

http://projects.woodcomp.cz/ARGOS/index.html