Technologie pro moderní turbínové motory

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti turbínových motorů.“

Turbínové motory jsou v dnešní době hlavním typem pohonné jednotky pro regionální a větší letadla a po stránce materiálů a výrobních technologií se jedná o nejsofistikovanější část letadla. VZLÚ se problematice turbínových motorů věnuje systematicky již téměř 50. let a udržuje tak velmi dobrou vazbu s celosvětovým vývojem v této oblasti. Mimo jiné také díky úzké spolupráci s českými i zahraničními výrobci turbínových motorů.

Vzhledem k tomu, že uvedená oblast je aktuálně velmi slušně rozvíjena na bázi účelových projektů a komerčních smluvních vztahů, byly pro DKRVO vybrány dílčí cíle s aktuálně nižší Technology Readiness Level (TRL), ale s vysokou ambicí na průmyslově využitelná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů pro komplexní návrh kompresorových a turbínových radiálních kol optimalizovaných pro letecké aplikace.
  • Nástroje pro inteligentní diagnostiku leteckého motoru.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale