Technologie pro moderní turbínové motory

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti turbínových motorů.“

Turbínové motory jsou v dnešní době hlavním typem pohonné jednotky pro regionální a větší letadla a po stránce materiálů a výrobních technologií se jedná o nejsofistikovanější část letadla. VZLÚ se problematice turbínových motorů věnuje systematicky již téměř 50. let a udržuje tak velmi dobrou vazbu s celosvětovým vývojem v této oblasti. Mimo jiné také díky úzké spolupráci s českými i zahraničními výrobci turbínových motorů.

Vzhledem k tomu, že uvedená oblast je aktuálně velmi slušně rozvíjena na bázi účelových projektů a komerčních smluvních vztahů, byly pro DKRVO vybrány dílčí cíle s aktuálně nižší Technology Readiness Level (TRL), ale s vysokou ambicí na průmyslově využitelná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů pro komplexní návrh kompresorových a turbínových radiálních kol optimalizovaných pro letecké aplikace.
  • Nástroje pro inteligentní diagnostiku leteckého motoru.