KVALITA, OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Na naší práci musí být za všech okolností spolehnutí. Proto dodržujeme přísný systém kvality, který zaručuje, že nám mohou naši zákazníci plně důvěřovat. Systém kvality ve VZLÚ kontinuálně rozšiřujeme tak, aby vždy odpovídal nejnovějším požadavkům.

KVALITA

VZLÚ od roku 1999 udržuje a dále rozvíjí systém managementu kvality založený na ISO 9001. Nyní je VZLÚ certifikován TÜV SÜD Czech s.r.o. ISO 9001:2016.

Zkušební a kalibrační laboratoře vlastní osvědčení o akreditaci a oprávnění od Českého institutu pro akreditaci, Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva obrany.

Dodržování systému kvality je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity.

Oprávnění a certifikáty

OSVĚDČENÍ ISO 9001

Certifikát managementu kvality vydaný společností TÜV SÜD Czech s.r.o.: ISO 9001:2016.

OSVĚDČENÍ ČESKÉHO INSTITUTU PRO AKREDITACI

Osvědčení č. 702/ 2021 o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2303 – Kalibrační laboratoř VZLÚ – Kalibrace tenzometrických siloměrů v rozsahu od 0.1 kN do 500 kN (dále vymezené přílohou osvědčení). Platnost do 09/2024

Osvědčení č. 550/2020 o akreditaci pro zkušební laboratoř materiálů č. 1756. Zkoušky: tahem, lomové houževnatosti, únavy, únavové trhliny, kondicionováním, tlakem, mezilaminární smykové pevnosti a pevnosti spojů. Platnost do 09/2023.

OPRÁVNĚNÍ OD ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Oprávnění č. L-3-091 v souladu s postupy CAA-TI-012-n/99, k provádění průkazných a ověřovacích zkoušek, měření, výpočtů a analýz, které jsou specifikovány pro jednotlivé laboratoře v Příloze k tomuto oprávnění.

  1. Zkušební laboratoř aerodynamiky nízkých rychlostí
  2. Zkušební laboratoř aerodynamiky vysokých rychlostí
  3. Zkušební laboratoř materiálů a technologii
  4. Zkušební laboratoř motorů
  5. Zkušební laboratoř pevnost konstrukcí
OPRÁVNĚNÍ OD MINISTERSTVA OBRANY

Osvědčení k činnostem č. CZE.Z.1006 ke zkouškám vojenské letecké techniky v rozsahu s požadavky stanovenými technickými normami, které jsou specifikovány pro jednotlivé laboratoře v příloze k tomuto osvědčení.

  1. Zkušební laboratoř aerodynamiky nízkých rychlostí
  2. Zkušební laboratoř aerodynamiky vysokých rychlostí
  3. Zkušební laboratoř materiálů a technologii
  4. Zkušební laboratoř motorů
  5. Zkušební laboratoř pevnost konstrukcí