KVALITA, OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Na naší práci musí být za všech okolností spolehnutí. Proto dodržujeme přísný systém kvality, který zaručuje, že nám mohou naši zákazníci plně důvěřovat. Systém kvality ve VZLÚ kontinuálně rozšiřujeme tak, aby vždy odpovídal nejnovějším požadavkům.

KVALITA

VZLÚ od roku 1999 udržuje a dále rozvíjí systém managementu kvality založený na ISO 9001. Nyní je VZLÚ certifikován TÜV SÜD Czech s.r.o. ISO 9001:2016.

Zkušební a kalibrační laboratoře vlastní osvědčení o akreditaci a oprávnění od Českého institutu pro akreditaci, Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva obrany.

Dodržování systému kvality je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity.

Oprávnění a certifikáty

OSVĚDČENÍ ISO 9001

Certifikát managementu kvality vydaný společností TÜV SÜD Czech s.r.o.: ISO 9001:2016.

OSVĚDČENÍ ČESKÉHO INSTITUTU PRO AKREDITACI

Osvědčení č. 474/2023 o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1756 – Zkušební laboratoř materiálů – Mechanické zkoušky a zkoušky kondicionováním (dále vymezené přílohou osvědčení). Platnost do 09/2028.

Osvědčení č. 702/ 2021 o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2303 – Kalibrační laboratoř VZLÚ – Kalibrace tenzometrických siloměrů v rozsahu od 0.1 kN do 500 kN (dále vymezené přílohou osvědčení). Platnost do 09/2024.

OPRÁVNĚNÍ OD ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Oprávnění č. L-3-091 v souladu s postupy CAA-TI-012-n/99, k provádění průkazných a ověřovacích zkoušek, měření, výpočtů a analýz, které jsou specifikovány pro jednotlivé laboratoře v Příloze k tomuto oprávnění.

  1. Zkušební laboratoř aerodynamiky nízkých rychlostí
  2. Zkušební laboratoř aerodynamiky vysokých rychlostí
  3. Zkušební laboratoř materiálů a technologii
  4. Zkušební laboratoř motorů
  5. Zkušební laboratoř pevnost konstrukcí
OPRÁVNĚNÍ OD MINISTERSTVA OBRANY

Osvědčení k činnostem č. CZE.Z.1006 ke zkouškám vojenské letecké techniky v rozsahu s požadavky stanovenými technickými normami, které jsou specifikovány pro jednotlivé laboratoře v příloze k tomuto osvědčení.

  1. Zkušební laboratoř aerodynamiky nízkých rychlostí
  2. Zkušební laboratoř aerodynamiky vysokých rychlostí
  3. Zkušební laboratoř materiálů a technologii
  4. Zkušební laboratoř motorů
  5. Zkušební laboratoř pevnost konstrukcí

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale