členství v organizacích

VZLÚ aktivně rozvíjí kontakty a spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a průmyslem prostřednictvím národních i mezinárodních organizací.

AZEA - Aliance pro letectví s nulovými emisemi

VZLÚ je členem AZEA od roku 2022. Aliance je dobrovolnou iniciativou soukromých a veřejných partnerů, cílem je připravit uvedení  letadel na vodíkový a eletrický pohon do komerčního provozu. Vznikla z inicativy Evropské komise a sdružuje téměř 150 průmyslových podniků, leteckých společností, letišť a institucí. Má přispět k vytvoření ekosystému pro dekarbonizaci letectví.

Více informací

EREA - ASOCIACE EVROPSKÝCH LETECKÝCH VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ

VZLÚ je od roku 2001 členem asociace EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Asociace sdružuje 9 národních leteckých výzkumných ústavů zemí Evropské Unie. EREA aktivně ovlivňuje evropskou politiku leteckého výzkumu a technologického vývoje. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.

Více informací

ESRE – Asociace evropských kosmických výzkumných ústavů

VZLÚ je členem ESRE (Association of European Space Research Establisment) od roku 2018. Asociace se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru. Dalšími členy jsou: Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, CIRA, DLR, INTA, NLR a ONERA.

Více informací

IFAR – MEZINÁRODNÍ FÓRUM PRO LETECKÝ VÝZKUM

VZLÚ je členem Mezinárodního fóra pro letecký výzkum – IFAR, které představuje jedinou celosvětovou síť národních leteckých výzkumných organizací. Cílem fóra je propojit výzkumné organizace po celém světě, zprostředkovat výměnu informací a komunikaci díky pořádání summitů, workshopů a konferencí, internetových fór atd., rozvíjet názory a doporučení týkající se výzkumných strategií do budoucna a přijímat společný přístup k výzvám, kterým čelí společnost pro letecký výzkum. IFAR se zaměřuje na nekonkurenční letecký výzkum a vývoj spojený s celosvětovými technickými výzvami, které se týkají zejména emisí, hluku, bezpečnosti, spolehlivosti, efektivního provozu a postupů ke snížení dopadu letecké dopravy na ovzduší a životní prostředí.

Více informací

ALKP - ASOCIACE LETECKÝÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU

VZLÚ, jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací, má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem reprezentovaným zejména ALKP. ALKP byla založena v roce 1994 za účelem podpory českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s podstatným vlivem na další průmyslové obory. Asociace dnes sdružuje více než čtyři desítky českých firem a od roku 2000 je členem Evropské asociace leteckých výrobců ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).

Více informací

ICAS - THE INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES

Od roku 2008 je VZLÚ asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd – ICAS. ICAS je nevládní, nezisková, vědecká organizace, která byla založena roku 1957 z důvodu zajištění kooperace mezi leteckými společnostmi. Možnost stát se členem ICAS a plně se podílet na jeho aktivitách mají mezinárodní asociace a společnosti věnující se výzkumu a vývoji v oblasti letectví a vesmíru. ICAS nyní sdružuje 32 společností z mnoha zemí. ICAS má za hlavní cíl organizovat mezinárodní kongresy týkající se leteckých problémů a témat, a dále podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti letectví.

Více informací

SATA - THE SUBSONIC AERODYNAMIC TESTING ASSOCIATION

VZLÚ je členem asociace SATA (The Subsonic Aerodynamic Testing Association) od roku 2018. Asociace se zabývá sdílením praktických informací o řešení problémů, které se vyskytují během aerodynamických experimentů a provozu nízkorychlostních aerodynamických tunelů. Jsou zde také prezentovány jednotlivé měřící postupy a modernizační aktivity vedoucí k udržení jednotlivých tunelů na vysoké technické úrovni.

Více informací

OSTIV

VZLÚ je vědeckým a technickým členem Organisation Scientifique et Technique du Vol a Voile (OSTIV). OSTIV je specializovanou nezávislou neziskovou mezinárodní organizací přidruženou k Mezinárodní letecké federaci(FAI). Sdružuje všechny významné instituce a organizace i jednotlivce, kteří se věnují vědeckým, technickým a provozním aspektům bezmotorového letu. Úkol OSTIVu spočívá v podpoře a koordinaci vědeckého a technického vývoje plachtění a v podpoře využívání kluzáků v základním a aplikovaném výzkumu. 

Více informací