členství v organizacích

VZLÚ aktivně rozvíjí kontakty a spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a průmyslem prostřednictvím národních i mezinárodních organizací.

AZEA - Aliance pro letectví s nulovými emisemi

VZLÚ je členem AZEA od roku 2022. Aliance je dobrovolnou iniciativou soukromých a veřejných partnerů, cílem je připravit uvedení  letadel na vodíkový a eletrický pohon do komerčního provozu. Vznikla z inicativy Evropské komise a sdružuje téměř 150 průmyslových podniků, leteckých společností, letišť a institucí. Má přispět k vytvoření ekosystému pro dekarbonizaci letectví.

Více informací

EREA - ASOCIACE EVROPSKÝCH LETECKÝCH VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ

VZLÚ je od roku 2001 členem asociace EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Asociace sdružuje 9 národních leteckých výzkumných ústavů zemí Evropské Unie. EREA aktivně ovlivňuje evropskou politiku leteckého výzkumu a technologického vývoje. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.

Více informací

ESRE – Asociace evropských kosmických výzkumných ústavů

VZLÚ je členem ESRE (Association of European Space Research Establisment) od roku 2018. Asociace se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru. Dalšími členy jsou: Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, CIRA, DLR, INTA, NLR a ONERA.

Více informací

IFAR – MEZINÁRODNÍ FÓRUM PRO LETECKÝ VÝZKUM

VZLÚ je členem Mezinárodního fóra pro letecký výzkum – IFAR, které představuje jedinou celosvětovou síť národních leteckých výzkumných organizací. Cílem fóra je propojit výzkumné organizace po celém světě, zprostředkovat výměnu informací a komunikaci díky pořádání summitů, workshopů a konferencí, internetových fór atd., rozvíjet názory a doporučení týkající se výzkumných strategií do budoucna a přijímat společný přístup k výzvám, kterým čelí společnost pro letecký výzkum. IFAR se zaměřuje na nekonkurenční letecký výzkum a vývoj spojený s celosvětovými technickými výzvami, které se týkají zejména emisí, hluku, bezpečnosti, spolehlivosti, efektivního provozu a postupů ke snížení dopadu letecké dopravy na ovzduší a životní prostředí.

Více informací

ALKP - ASOCIACE LETECKÝÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU

VZLÚ, jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací, má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem reprezentovaným zejména ALKP. ALKP byla založena v roce 1994 za účelem podpory českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s podstatným vlivem na další průmyslové obory. Asociace dnes sdružuje více než čtyři desítky českých firem a od roku 2000 je členem Evropské asociace leteckých výrobců ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).

Více informací

ICAS - THE INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES

Od roku 2008 je VZLÚ asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd – ICAS. ICAS je nevládní, nezisková, vědecká organizace, která byla založena roku 1957 z důvodu zajištění kooperace mezi leteckými společnostmi. Možnost stát se členem ICAS a plně se podílet na jeho aktivitách mají mezinárodní asociace a společnosti věnující se výzkumu a vývoji v oblasti letectví a vesmíru. ICAS nyní sdružuje 32 společností z mnoha zemí. ICAS má za hlavní cíl organizovat mezinárodní kongresy týkající se leteckých problémů a témat, a dále podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti letectví.

Více informací

SATA - THE SUBSONIC AERODYNAMIC TESTING ASSOCIATION

VZLÚ je členem asociace SATA (The Subsonic Aerodynamic Testing Association) od roku 2018. Asociace se zabývá sdílením praktických informací o řešení problémů, které se vyskytují během aerodynamických experimentů a provozu nízkorychlostních aerodynamických tunelů. Jsou zde také prezentovány jednotlivé měřící postupy a modernizační aktivity vedoucí k udržení jednotlivých tunelů na vysoké technické úrovni.

Více informací

OSTIV

VZLÚ je vědeckým a technickým členem Organisation Scientifique et Technique du Vol a Voile (OSTIV). OSTIV je specializovanou nezávislou neziskovou mezinárodní organizací přidruženou k Mezinárodní letecké federaci(FAI). Sdružuje všechny významné instituce a organizace i jednotlivce, kteří se věnují vědeckým, technickým a provozním aspektům bezmotorového letu. Úkol OSTIVu spočívá v podpoře a koordinaci vědeckého a technického vývoje plachtění a v podpoře využívání kluzáků v základním a aplikovaném výzkumu. 

Více informací

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale