Kosmické technologie

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti malých družic, palubních systémů a přístrojů.“

Kosmické technologie tvoří nejvyšší stupeň vědecko-technologických cílů, kterým se VZLÚ dlouhodobě a systematicky věnuje v široké spolupráci s dalšími akademickými pracovišti a firmami, které usilují o výrazné rozšíření zapojení ČR do nadnárodních kosmických programů.

V oblasti kosmických technologií si pro pětileté období VZLÚ vytyčil následující cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a patentovaná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření platformy a systémů nanodružice VZLUSAT2, včetně nové verze palubního počítače OBC, systému řízení polohy ADCS a jejich ověření ve vesmíru.
  • Vytvoření iontového motoru, včetně ověření demonstrátoru min. v kosmicky ekvivalentních podmínkách.
  • Návrh mikroakcelerometru nové generace.