SPOLEČNOST

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. Posláním VZLÚ je vytvářet znalosti a řešení v oblasti leteckých a kosmických technologií a přispívat jimi k rozvoji poznání a konkurenceschopnosti leteckého a kosmického průmyslu. Vizí VZLÚ je být mezinárodně respektovaným výzkumným a vývojovým centrem a národním technologickým lídrem leteckého a kosmického průmyslu.

Management a organizační struktura

 

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI:

 • Předseda – Ing. Josef Kašpar, FEng.
 • Místopředseda – Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.
 • Člen – JUDr. Petr Matoušek

 

 

DOZOČÍ RADA SPOLEČNOSTI:

 • Předseda- Ing. Václav Pirkl, MBA
 • Místopředseda – Ing. Daniel Blažkovec
 • Člen – Ing. Miroslav Šulc

 

 

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI:

 • Generální ředitel – Ing. Josef Kašpar, FEng.
 • Výkonný ředitel – JUDr. Petr Matoušek
 • Finanční ředitelka – Ing. Veronika Vasilenková
 • Ředitel pro výzkum a vývoj – Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.
 • Ředitel divize Aviation – Ing. Jan Kubata
 • Ředitel divize Space -Ing. Juraj Dudáš

 

rolex swiss clone rolex daytona mens rolex calibre 7750 116518 0001 white dial fuses fifteen confusing tools in tense monitors.all reddit fendi policromia clone watches incorporates much effort from a set of superior craftsmen.

Politika společnosti

Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých projektových partnerů a zákazníků. Působíme v oboru již od roku 1922 a za tu dobu jsme vytvořili velké množství špičkových řešení a poskytli nadstandardní odbornou pomoc těm nejvýznamnějším leteckým a kosmickým firmám v České republice i v zahraničí. Dbáme na to, aby námi vytvořená řešení a poskytované služby vyhověly náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost i efektivitu.

Výzvy budoucnosti letectví a kosmonautiky vždy přesahují aktuální znalosti i technické a technologické možnosti, a proto pouze intenzivní spolupráce a propojení potřeb průmyslu s předními znalostmi a unikátními infrastrukturami Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. umožní rychlé tržní inovace.

Vztah k projektovým partnerů a zákazníkům
 • Zaměřujeme se na spolupráci s projektovými partnery a zákazníky, kteří vyhledávají specifické znalosti, schopnosti a profesionální přístup.

 • Usilujeme o 100 % splnění všech dohodnutých požadavků našich projektových partnerů a zákazníků.

 • Snažíme se předvídat potřeby našich projektových partnerů a zákazníků.

 • Spokojenost našich projektových partnerů a zákazníků vyhodnocujeme a bereme si z toho ponaučení.

Vztah k zaměstnancům
 • Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných i morálních vlastností.

 • Vážíme si zaměstnanců, kteří odvádějí kvalitní a odpovědnou práci.

 • Usilujeme o to, aby naši zaměstnanci měli osobní vztah ke společnosti a jejím tradicím, aby byli loajální a motivovaní, a proto podporujeme jejich odborný i společenský růst a kontinuálně zlepšujeme pracovní prostředí.

Vztah k dodavatelům
 • Dodavatele vybíráme transparentně a podle zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Vztah k procesům
 • Všechny procesy realizujeme v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.

 • Usilujeme o maximální efektivitu všech procesů, a to zejména prostřednictvím měření, monitorování a analyzování

 • Dbáme o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Neustálé zlepšování
 • Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický.

 • Trvale zefektivňujeme naši činnost.

Důvěrnost informací

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, máme s našimi zákazníky uzavřenou dohodu o utajení (NDA – Non Disclosure Agreement), která blíže specifikuje způsob nakládaní s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

 VZLÚ je také oprávněn k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona.

VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb.

Vedení společnosti a vybraní zaměstnanci jsou s ohledem na předměty podnikání prověřeni pro výkon citlivé činnosti dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu o Bezpečnostní způsobilosti či Osvědčení fyzické osoby, vydaného Národním bezpečnostním úřadem, který opravňuje k nakládání s utajovanými skutečnostmi dle zákona.

HISTORIE VZLÚ

Počátek Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu sahá do roku 1922, kdy byl založen Vzduchoplavecký studijní ústav ministerstva obrany.

KVALITA, OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

VZLÚ je členem ALV ČR, EREA, ICAS a dalších českých i mezinárodních organizací.

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI

Naše společnost plně podporuje antidiskriminační principy.

DCEŘINÉ “SPIN-OFF” SPOLEČNOSTI VZLÚ

VZLÚ je jediným vlastníkem společností a na jejich řízení se přímo podílí. Personální zabezpečení dceřiných společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb. V letech 2013 – 2015 VZLÚ založil tři dceřiné společnosti.

Obchodní společnost

Akreditované zkoušky výrobků, materiálů a vzorků

Obchod s družicovými systémy

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale