KOMPRESOR – Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je ověřený návrh nového radiálního stupně kompresoru turbovrtulového motoru H80 pro zlepšení výkonových parametrů motoru a zvýšení jeho životnosti. Projekt si klade za cíl pomocí změny aerodynamického designu radiálního stupně dosáhnout zlepšení adiabatické účinnosti o více než 3,1%, indikovaných interní předběžnou analýzou. Toto zlepšení bude znamenat až 2,6% zlepšení specifické spotřeby paliva (SFC) o 9.9 g/kW/h a snížení meziturbínové teploty o 29 °C.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

GE Aviation Czech, s.r.o.,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH04010210


DOBA ŘEŠENÍ:

1.10.2018 – 31.12.2020


ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Jan Kubata, Motory, VZLÚ