Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

Časopis transfer

Editorial

Časopis TRANSFER vychází v elektronické podobě u příležitosti konání seminářů a konferencí pořádaných VZLÚ Formou původních příspěvků specialistů referuje o výzkumných a zkušebních aktivitách v letectví a souvisejících oborech.

Adresa redakce:

Výzkumný a zkušební letecký ústav,a.s.
Beranových 130, 199 05 Praha–Letňany

Email: transfer@vzlu.cz
Telefon: 225 115 224
Fax: 225 115 335

 

ARCHIV ČASOPISU TRANSFER