ACASIAS – Advanced Concepts for AeroStructures with Integrated Antennas and Sensors

Feb 1, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Advanced Concepts for AeroStructures with Integrated Antennas and Sensors


POPIS PROJEKTU:

Hlavní cíl projektu ACASIAS je přispět ke snížení spotřeby energií letadel budoucích generací zlepšením aerodynamických vlastností a integrací nových efektivních systémů pohonů jako např. CROR motorů (Contra-Rotating Open Rotor). ACASIAS projekt je zaměřen na návrh a vývoj leteckých konstrukcí s multifunkčními schopnostmi, v rámci kterých budou práce zaměřeny především na vývoj kompozitního vyztuženého trupového panelu s integrovaným SATCOM anténním systémem, trupového panelu s integrovanými sensory a systémy pro snížení CROR hluku v kabině, „smart“ winglet s integrovanou lopatkovou anténou a FML (Fibre Metal Laminate) panelu s integrovaným VHF anténním komunikačním slotem.

Útvar Pevnost konstrukcí ve VZLÚ se podílí na definování kritérií a vytváření podkladů pro odhady chování konstrukcí, návrhem a realizací experimentů a virtuálních multi-fyzikálních zkoušek se zaměřením na winglet a trupové panely. Útvar Aerodynamiky ve VZLÚ provádí  CFD výpočty zaměřené na vliv integrované antény v trupu a ve wingletu na aerodynamický odpor a zatížení.

Projekt ACASIAS je projektem evropského programu Horizon 2020.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

NLR – koordinátor, Fokker Aerostructures, INVENT, DLR, CIMNE, Evektor, Trackwise Ltd., IMST, L-UP SAS, Fokker Elmo, VZLÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

H2020 – 723167


DOBA ŘEŠENÍ:

6/2017 – 6/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Dr. Roman Růžek


WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:

http://www.acasias-project.eu/