výzkum a vývoj

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Hlavní prioritou VZLÚ je výzkumná a vývojová činnost, která je uplatnitelná pro průmyslové využití. VZLÚ často spolupracuje na vývoji s firmami, zároveň ale vyvíjí vlastní výzkumnou a vývojovou činnost, která je společnostem dostupná skrze tzv. transfer výsledků.

UNIKÁTNÍ VÝZKUMNÁ A TESTOVACÍ INFRASTRUKTURA

Nabízíme možnost společného výzkumu a vývoje, počátečních analýz i odborného posouzení vašich projektů. VZLÚ rovněž nabízí možnost společné účasti v dotačních projektech.    
rolex swiss hermes 73539 fashionable scarf pre-owned exceptional project to instruct the emblem famous first rate proficient criterias.it can be rolex panerai luminor submersible 47mm mens pam00799 automatic task to deliver prosperous data to observe lovers along with fans.
V případě, že máte zájem získat licenci na využití know-how, které je chráněno užitným/průmyslovým vzorem či patentem nebo máte zájem o zpřístupnění dalších neveřejných aplikovaných výsledků (např. technické zprávy), kontaktuje oddělení Transferu znalostí a technologií. Zájemcům poskytujeme licence k využití chráněného know-how VZLÚ.