výzkum a vývoj

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Hlavní prioritou VZLÚ je výzkumná a vývojová činnost, která je uplatnitelná pro průmyslové využití. VZLÚ často spolupracuje na vývoji s firmami, zároveň ale vyvíjí vlastní výzkumnou a vývojovou činnost, která je společnostem dostupná skrze tzv. transfer výsledků.

UNIKÁTNÍ VÝZKUMNÁ A TESTOVACÍ INFRASTRUKTURA

Nabízíme možnost společného výzkumu a vývoje, počátečních analýz i odborného posouzení vašich projektů. VZLÚ rovněž nabízí možnost společné účasti v dotačních projektech.    

V případě, že máte zájem získat licenci na využití know-how, které je chráněno užitným/průmyslovým vzorem či patentem nebo máte zájem o zpřístupnění dalších neveřejných aplikovaných výsledků (např. technické zprávy), kontaktuje oddělení Transferu znalostí a technologií. Zájemcům poskytujeme licence k využití chráněného know-how VZLÚ.