AKROBAT – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie


POPIS PROJEKTU:

Cílem řešení projektu je poloprovozem ověřený prototyp motoru zhotovený modifikací stávajícího motoru GE H75 pro provoz v cvičných letounech schopných pokročilé akrobacie s provozními násobky minimálně +7/-3,5 g ve vertikálním směru, +2/-2 g v podélném směru a +4/-3 g v příčném směru. Dalším cílem projektu je vypracování nové metody predikce životnosti na základě termomechanické únavy a nárůstu poškození a analýza úpravy provozního cyklu. Tato metoda bude použita pro zhodnocení možnosti přechodu ze systému plánované údržby na systém údržby podle stavu. 
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

GE Aviation Czech s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH02010111
 

DOBA ŘEŠENÍ:

1. 11. 2016 – 30. 9. 2019

ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Tomáš Jamróz / Motory, VZLÚ