Pokročilé povrchové ochrany

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti pokročilých povrchových ochran využitelných v průmyslové praxi.“

Povrchové ochrany jsou velmi specifickou oblastí aplikovaného výzkumu, jejíž výsledky jsou využitelné prakticky ve všech průmyslových oblastech. I této oblasti se VZLÚ dlouhodobě a systematicky věnuje, přičemž mezi hlavní směry rozvoje lze počítat pokročilé povrchové úpravy, jejichž složení je ekologicky přijatelné v souladu s REACH a polykomponentní povrchové úpravy přinášející specifické vlastnosti.

V oblasti povrchových ochran si pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následující výzkumné cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a patentovaná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vývoj technologie nanášení pokročilých povrchových úprav bez obsahu Cr6+ snižujících korozní poškození Al, Ti slitin a ocelí.
  • Vytvoření technologie a složení nových protinámrazových povrchových úprav materiálů.
  • Vytvoření technologie elektrolytické povrchové úpravy standardních kompozitních materiálů pro zvýšení životnosti a odolnosti.