KOMORA – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H optimalizací spalovací komory


POPIS PROJEKTU:

Cíle projektu jsou snížení specifické spotřeby paliva a prodloužení životnosti komponent spalovací komory, případně úplná eliminace některých komponent. Cílem je snížit výrobní náklady o 15% a provozní náklady motoru o 40%. Snížení specifické spotřeby paliva bude dosaženo snížením celkové ztráty tlaku spalovací komory, zejména optimalizací vstupu vzduchu do spalovací komory a zvýšením účinnosti spalování. Zvýšení účinnosti spalování rovněž sníží množství nespáleného paliva ve výfukových plynech, které se podílí na emisích, zejména oxidu uhelnatého (CO), nespálených uhlovodíků (UHC) a sazí. Cílem je snížit obsah těchto emisí 3krát. Cílem je zároveň zachovat emise oxidů du síku (NOx) na původní úrovni, případně dosáhnout jejich snížení.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

GE Aviation Czech, s.r.o.,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH04010357


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2019 – 12/2022


ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Jan Kubata, Motory, VZLÚ

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale