KOMORA – Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru řady H optimalizací spalovací komory


POPIS PROJEKTU:

Cíle projektu jsou snížení specifické spotřeby paliva a prodloužení životnosti komponent spalovací komory, případně úplná eliminace některých komponent. Cílem je snížit výrobní náklady o 15% a provozní náklady motoru o 40%. Snížení specifické spotřeby paliva bude dosaženo snížením celkové ztráty tlaku spalovací komory, zejména optimalizací vstupu vzduchu do spalovací komory a zvýšením účinnosti spalování. Zvýšení účinnosti spalování rovněž sníží množství nespáleného paliva ve výfukových plynech, které se podílí na emisích, zejména oxidu uhelnatého (CO), nespálených uhlovodíků (UHC) a sazí. Cílem je snížit obsah těchto emisí 3krát. Cílem je zároveň zachovat emise oxidů du síku (NOx) na původní úrovni, případně dosáhnout jejich snížení.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

GE Aviation Czech, s.r.o.,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH04010357


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2019 – 12/2022


ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Jan Kubata, Motory, VZLÚ