Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce pro tuto oblast DKRVO je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a mechaniky tekutin s využitelností v oblasti moderních energetických zařízení.“

Energetická zařízení tvoří významný prvek diverzifikace aktivit VZLÚ, kde lze s využitím dlouhodobě střádaného know how v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky a turbínových motorů dosáhnout významných možností zvýšení efektivity turbín energetických bloků lokálních či regionálních výkonů s využitím bioplynu a spalování biomasy, což hraje významnou roli při decentralizaci energetických zdrojů.

Důležitou částí „aerodynamického“ příspěvku k moderní energetice je také oblast zvyšování efektivnosti větrných parků. V oblasti energetických zařízení si tak pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následující tři cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření numerických a experimentálních nástrojů pro návrhy průtočných částí lopatkových strojů a zvyšování jejich efektivity pro oblasti turbín energetických bloků malých výkonů pro lokální a regionální užití.
  • Vytvoření nástrojů podporujících zvýšení efektivnosti větrných parků.
  • Vytvoření nástrojů pro návrh spalovacích komor plynových turbín pro spalování biopaliv.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale