Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

Aplikované výsledky a patenty

JAK ZÍSKAT LICENCI

V případě, že máte zájem získat licenci na využití know-how, které je chráněno užitným/průmyslovým vzorem či patentem nebo máte zájem o zpřístupnění dalších neveřejných aplikovaných výsledků (např. technické zprávy), prosím kontaktuje oddělení Transferu znalostí a technologií. Zájemcům poskytujeme licence k využití chráněného know-how VZLÚ.

LICENCOVANÝ SOFTWARE

V případě, že máte zájem získat licencovaný software, prosím kontaktujte oddělení Transferu znalostí a technologií.

kontaktní osoba

Ing. Karel Paiger
e-mail: paiger@vzlu.cz
telefon: 225 115 332