Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Dílčím cílem koncepce pro tuto oblast DKRVO je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a mechaniky tekutin s využitelností v oblasti moderních energetických zařízení.“ Energetická zařízení tvoří významný prvek diverzifikace...
Technologie pro moderní turbínové motory

Technologie pro moderní turbínové motory

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti turbínových motorů.“ Turbínové motory jsou v dnešní době hlavním typem pohonné jednotky pro regionální a větší letadla a po stránce materiálů a výrobních...
Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aeromechaniky s využitelností v oblasti letecké techniky, silničních dopravních prostředků a kolejových vozidel.“ Aeromechanika je základní „leteckou“ disciplínou,...
Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti pokročilých leteckých konstrukcí.“ Materiálové, technologické a konstrukční řešení primárních leteckých struktur a široké a detailní know how v této oblasti...
Pokročilé povrchové ochrany

Pokročilé povrchové ochrany

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti pokročilých povrchových ochran využitelných v průmyslové praxi.“ Povrchové ochrany jsou velmi specifickou oblastí aplikovaného výzkumu, jejíž výsledky jsou...