PROPCONEL – More electric, advanced hydromechanics propeller control components

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

More electric, advanced hydromechanics propeller control components 


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je navrhnout a otestovat na úrovni demonstrátoru novou generaci systému řízení vrtule pro turbovrtulové motory výkonové kategorie 1800 – 2000 shp pro francouzskou společnost SAFRAN. Systém obsahuje přístroje řízení otáček resp. úhlu listu vrtule v režimech kladného nebo záporného tahu a přístroje ochrany před převýšením otáček při přechodových nebo poruchových stavech. Hlavním řešitelem je společnost Jihostroj a.s. sídlící v jihočeském Velešíně.

VZLÚ je odpovědný za vypracování spolehlivostních analýz pro PDR a CDR (Preliminary a Critical Design Review). Dále VZLÚ vypracuje matematický model nového systému řízení vrtule a provede ověření funkčnosti systému v uzavřené regulační smyčce s vrtulí v prostředí Matlab/Simulink. VZLÚ dále zodpovídá za provedení klimatických a vibračních zkoušek a za provedení zkoušky požární odolnosti tzv. firetesty.

PROPCONEL je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ a Jihostroj a.s., Topic Managerem je francouzská společnost SAFRAN Groupe


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 714371


DOBA ŘEŠENÍ:

09/2016 – 05/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Jaroslav Bratka


WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:

http://www.jihostroj.com/en/aerospace/product-groups/clean-sky-2/propconel-1/

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale