PROPCONEL – More electric, advanced hydromechanics propeller control components

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

More electric, advanced hydromechanics propeller control components 


POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je navrhnout a otestovat na úrovni demonstrátoru novou generaci systému řízení vrtule pro turbovrtulové motory výkonové kategorie 1800 – 2000 shp pro francouzskou společnost SAFRAN. Systém obsahuje přístroje řízení otáček resp. úhlu listu vrtule v režimech kladného nebo záporného tahu a přístroje ochrany před převýšením otáček při přechodových nebo poruchových stavech. Hlavním řešitelem je společnost Jihostroj a.s. sídlící v jihočeském Velešíně.

VZLÚ je odpovědný za vypracování spolehlivostních analýz pro PDR a CDR (Preliminary a Critical Design Review). Dále VZLÚ vypracuje matematický model nového systému řízení vrtule a provede ověření funkčnosti systému v uzavřené regulační smyčce s vrtulí v prostředí Matlab/Simulink. VZLÚ dále zodpovídá za provedení klimatických a vibračních zkoušek a za provedení zkoušky požární odolnosti tzv. firetesty.

PROPCONEL je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

VZLÚ a Jihostroj a.s., Topic Managerem je francouzská společnost SAFRAN Groupe


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

CS2 – 714371


DOBA ŘEŠENÍ:

09/2016 – 05/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Jaroslav Bratka


WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:

http://www.jihostroj.com/en/aerospace/product-groups/clean-sky-2/propconel-1/