Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

NÁRODNÍ CENTRUM 
PRO LETECTVÍ A VESMÍR

Výzkumný a zkušební letecký ústav je národní centrum pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Jeho posláním je poskytovat vědeckou podporu a přinášet inovativní řešení pro průmysl.

Naše specializace

LETECTVÍ

Nabízíme širokou paletu technologií a služeb nutných pro vývoj a certifikaci letadel. Podílíme se na národních i mezinárodních výzkumných a vývojových projektech.

positive and spiritual techniques is going to be attract to cheap richard mille rm 039 replica watches for sale under $51.

KOSMONAUTIKA

Jsme lídrem rozvoje schopností českého výzkumného i průmyslového prostředí v oblasti technologií, přístrojů a zařízení využitelných ve vesmíru, vč. vlastních družic.

Unikátní výzkumná a testovací infrastruktura

VZLÚ provozuje unikátní výzkumnou, vývojovou a testovací infrastrukturu, ve které nechybějí vysokorychlostní i nízkorychlostní aerodynamické tunely, haly pro pevnostní i únavové zkoušky celých letadel, materiálové laboratoře, motorové laboratoře, čisté místnosti pro kosmický výzkum nebo termovakuové komory. 

O společnosti

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. 

Posláním VZLÚ je vytvářet znalosti a řešení v oblasti leteckých a kosmických technologií a přispívat jimi k rozvoji poznání a konkurenceschopnosti leteckého a kosmického průmyslu. 

Vizí VZLÚ je být mezinárodně respektovaným výzkumným a vývojovým centrem a národním technologickým lídrem leteckého a kosmického průmyslu.

Aktuality