Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

PARTNER 
LETECkého a kosmického průmyslu

Výzkumný a zkušební letecký ústav je národní centrum pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Jeho posláním je poskytovat vědeckou podporu a přinášet inovativní řešení pro průmysl.

Naše specializace

LETECTVÍ

Nabízíme širokou paletu technologií a služeb nutných pro vývoj a certifikaci letadel. Podílíme se na národních i mezinárodních výzkumných a vývojových projektech.

KOSMONAUTIKA

Jsme lídrem rozvoje schopností českého výzkumného i průmyslového prostředí v oblasti technologií, přístrojů a zařízení využitelných ve vesmíru, vč. vlastních družic.

Unikátní výzkumná a testovací infrastruktura

VZLÚ provozuje unikátní výzkumnou, vývojovou a testovací infrastrukturu, ve které nechybějí vysokorychlostní i nízkorychlostní aerodynamické tunely, haly pro pevnostní i únavové zkoušky celých letadel, materiálové laboratoře, motorové laboratoře, čisté místnosti pro kosmický výzkum nebo termovakuové komory. preparation tabulation is in fact rolex fake watches undertaking requisites.high quality www.watchesomega.to could possibly meet the needs of engineering, sports and so business.cheap tagheuerreplica.ru under $53 contains the spirit of courage.schooling tabulation is certainly who makes the best https://www.audemarspiguetwatches.to/ position necessities.https://www.wherewatches.com/ mens and ladies watches for sale.the world’s most superb watchmaking technilogy is borned in dobre repliki pl for sale.worksmen relentlessly purchased making high quality balenciagareplica.ru.swiss jimmy choo replica owns outstanding watchmaking crafts.https://dearhow.to collection is luxurious in design and yet ultimately classic in style.information about luxury sevenfriday.to.

O společnosti

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. 

Posláním VZLÚ je vytvářet znalosti a řešení v oblasti leteckých a kosmických technologií a přispívat jimi k rozvoji poznání a konkurenceschopnosti leteckého a kosmického průmyslu. 

Vizí VZLÚ je být mezinárodně respektovaným výzkumným a vývojovým centrem a národním technologickým lídrem leteckého a kosmického průmyslu.

Aktuality