TERMOPLAST – Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí


POPIS PROJEKTU:

Projekt si klade za cíl vývoj reálných dílů letecké konstrukce ve tvaru profilu z vyztuženého termoplastu. Cílem bude návrh jejich vhodného tvaru, dimenzování a nalezení optimální technologie výroby pro zvolené tvary dílů. Konkrétně se jedná o horizontální nosník a svislý rám dveří dopravního letounu a T profil jakožto náhradu titanového dílu v sestavě žeber trupu letounu. Smyslem je výzkum a vývoj nových technologických postupů k dosažení nákladově efektivní konstrukce vybraných dílů. Přínosem pro nosník a rám bude významné zkrácení doby výroby oproti stávající technologii výroby z kompozitu s termosetickou matricí. Profily pro dveře jsou uvažovány pro dveře nové generace, ale svislý rám má šanci být využit již jako alternativa v již sériově vyráběných dveřích pro Boeing 787.
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

LATECOERE Czech Republic, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

FV30033
 

DOBA ŘEŠENÍ:

1. 1. 2018 – 31.12. 2020
 

ŘEŠITEL PROJEKTU:

Ing. Dr. Roman Růžek, Pevnost konstrukcí, VZLÚ