Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aeromechaniky s využitelností v oblasti letecké techniky, silničních dopravních prostředků a kolejových vozidel.“

Aeromechanika je základní „leteckou“ disciplínou, a zároveň je to disciplína, která tvoří základ diverzifikace vědecko-výzkumné činnosti VZLÚ do technicky příbuzných průmyslových sektorů.

Aeromechanika je vhodným nástrojem pro řešení a zlepšování efektivnosti, energetické náročnosti, bezpečnosti a vůbec užitečnosti pozemních i vzdušných dopravních prostředků, u kterých dochází k interakci konstrukce s proudícím vzduchem. Proudící vzduch lze i různými prostředky ovlivňovat a využívat jej tak k pozitivnímu vlivu na konstrukci či jízdní/letové vlastnosti.

V oblasti aeromechaniky si pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následujících pět výzkumných cílů, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a patentovaná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů a řešení pro aktivní kontrolu a řízení proudu pro zlepšení aerodynamické účinnosti dopravních prostředků.
  • Vytvoření nástrojů a řešení pro zvyšování účinnosti a bezpečnosti v oblasti vnitřní aerodynamiky dopravních prostředků.
  • Vytvoření nástrojů pro výpočty, aeroservoelasticity, flutteru a nástrojů pro aeromechanické „coupling“ analýzy.
  • Návrh pokročilých aerodynamických koncepcí regionálních a malých dopravních letadel.
  • Vytvoření interaktivní větrné mapy TEN-T a VRT.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale