Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aeromechaniky s využitelností v oblasti letecké techniky, silničních dopravních prostředků a kolejových vozidel.“

Aeromechanika je základní „leteckou“ disciplínou, a zároveň je to disciplína, která tvoří základ diverzifikace vědecko-výzkumné činnosti VZLÚ do technicky příbuzných průmyslových sektorů.

Aeromechanika je vhodným nástrojem pro řešení a zlepšování efektivnosti, energetické náročnosti, bezpečnosti a vůbec užitečnosti pozemních i vzdušných dopravních prostředků, u kterých dochází k interakci konstrukce s proudícím vzduchem. Proudící vzduch lze i různými prostředky ovlivňovat a využívat jej tak k pozitivnímu vlivu na konstrukci či jízdní/letové vlastnosti.

V oblasti aeromechaniky si pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následujících pět výzkumných cílů, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a patentovaná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů a řešení pro aktivní kontrolu a řízení proudu pro zlepšení aerodynamické účinnosti dopravních prostředků.
  • Vytvoření nástrojů a řešení pro zvyšování účinnosti a bezpečnosti v oblasti vnitřní aerodynamiky dopravních prostředků.
  • Vytvoření nástrojů pro výpočty, aeroservoelasticity, flutteru a nástrojů pro aeromechanické „coupling“ analýzy.
  • Návrh pokročilých aerodynamických koncepcí regionálních a malých dopravních letadel.
  • Vytvoření interaktivní větrné mapy TEN-T a VRT.