Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti pokročilých leteckých konstrukcí.“

Materiálové, technologické a konstrukční řešení primárních leteckých struktur a široké a detailní know how v této oblasti tvoří základní podmínku budoucí úspěšnosti letecké konstrukce, její spolehlivosti a životnosti. VZLÚ se této oblasti systematicky věnuje již od svého založení a aktuálně je vůdčím pracovištěm v této oblasti ve střední Evropě.

V oblasti leteckých konstrukcí si pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následujících pět výzkumných cílů, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a průmyslově chráněná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů a technických řešení pro aplikaci provozního monitorování stavu konstrukce (SHM) na principu ultrazvuku.
  • Vytvoření nástrojů a technických řešení pro aplikaci provozního monitorování stavu konstrukce (SHM) na principu ERT (Electrical Resistance Tomography).
  • Vytvoření nástrojů a technických řešení oprav, zpomalení šíření poškození, efektivní spojování a přenosu zatížení v kompozitních a hybridních konstrukcích.
  • Vytvoření nástrojů pro počítačové simulace provozních a výrobních poškození v kompozitních a kovových konstrukcích.
  • Vytvoření nástrojů pro analýzy, optimalizaci a predikci šíření únavových poškození při návrhu a v provozu kovových konstrukcí s přípustným poškozením.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale