Future Sky Safety: podprojekt P7 – Mitigate risks of fire, smoke and fumes

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Future Sky Safety: podprojekt P7 – Mitigate risks of fire, smoke and fumes


POPIS PROJEKTU:

Projekt Future Sky Safety byl řešen v rámci H2020 a byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti v oblasti civilní dopravy. Konkrétně se podprojekt P7 zaměřoval na zvyšování odolnosti kompozitních materiálů a konstrukcí vůči ohni a vyšším teplotám.

V projektu FSS byly vyvinuty kompozitní sendvičové struktury s anorganickou matricí a anorganickým jádrem, které byly podrobeny širokému spektru zkoušek tak, aby byla ověřena jejich odolnost při požáru. Výsledný kompozitní systém vykazuje teplotní odolnost vyšší než 1000°C s prakticky nulovým vývinem zplodin.

Téma podprojektu P7 bylo řešeno ve spolupráci s německým výzkumným ústavem DLR  pod vedením italského leteckého výrobce – společnosti ALENIA, která bude zároveň hlavním uživatelem výsledků. VZLÚ byl zodpovědný za analýzu kompozitních materiálů na bázi geopolymerních matric vyztužených skelným vláknem.  Aktivity zahrnovaly zejména výrobu vzorků, mechanické zkoušky, fire testy dle FAR CS 25, Appendix F – Part I, III. V rámci projektu byl navíc ve spolupráci s DLR vytvořen demonstrátor interiérového dílu letounu, viz obrázek.

Požáru odolné kompozitní materiály vyvíjené ve VZLÚ by v budoucnu mohly nahradit některé části trupu letounů, zhotovené z konvenčních kompozitů na organické bázi a při zachování stejné nebo nižší hmotnosti letounu by tak bylo možné docílit zcela nové úrovně provozní bezpečnosti.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU FSS:

DLR,NLR, ALENIA, VZLU, CEIIA, CIRA, CSEM, INTA, FOI, TSAGI, ONERA, etc.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

H2020 – 640597  


DOBA ŘEŠENÍ:

1/2015 – 6/2019


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Jan Kužel


WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: