UHURA – Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aerodynamických jevů, které se vyskytují během vysouvání a zasouvání Kruegerovi klapky. Bližší pochopení těchto jevů umožní přesnější aerodynamický i konstrukční návrh vlastní klapky a jejího mechanizmu včetně uchycení. Nestacionární numerické simulace budou validovány pomocí dat z aerodynamických tunelů, ve kterých bude provedena série měření Kruegerovi klapky během jejího pohybu.

Útvar aerodynamiky ve VZLU bude provádět nestacionární CFD simulace zaměřené na Kruegerovu klapku a jevy, které se vyskytují během vysouvání a zasouvání této klapky. Dále bude provedeno porovnání výsledků z numerických simulací s experimentálními daty.

Projekt UHURA je projektem evropského programu Horizon 2020.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

DLR, NLR, CIRA, ONERA, DNW, KTH, INTA, ASCO, IBK, DASS, Airbus Operations, VZLÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

H2020 – 769088


DOBA ŘEŠENÍ:

9/2018 – 8/2021


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

RNDr. Aleš Prachař, PhD.