UHURA – Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation

Feb 4, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aerodynamických jevů, které se vyskytují během vysouvání a zasouvání Kruegerovi klapky. Bližší pochopení těchto jevů umožní přesnější aerodynamický i konstrukční návrh vlastní klapky a jejího mechanizmu včetně uchycení. Nestacionární numerické simulace budou validovány pomocí dat z aerodynamických tunelů, ve kterých bude provedena série měření Kruegerovi klapky během jejího pohybu.

Útvar aerodynamiky ve VZLU bude provádět nestacionární CFD simulace zaměřené na Kruegerovu klapku a jevy, které se vyskytují během vysouvání a zasouvání této klapky. Dále bude provedeno porovnání výsledků z numerických simulací s experimentálními daty.

Projekt UHURA je projektem evropského programu Horizon 2020.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

DLR, NLR, CIRA, ONERA, DNW, KTH, INTA, ASCO, IBK, DASS, Airbus Operations, VZLÚ


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

H2020 – 769088


DOBA ŘEŠENÍ:

9/2018 – 8/2021


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

RNDr. Aleš Prachař, PhD.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale