Časopis Transfer – Ročník 2006

Mar 8, 2021

Obsah

Časopis Transfer 01/2006 – ke stažení zde

Toto číslo elektronickéh sborníku obsahuje příspěvky prednesené na II. semináři VZLÚ – Věda, výzkum a vývoj v českém leteckém průmyslu, jehož téma bylo Experimentální metody zkoušení kompozitních materiálů a konstrukcí v leteckém průmyslu České republiky

Časopis Transfer 02/2006 – ke stažení zde

 • Simulace proudění jako efektivní nástroj při vývoji malého dopravního letounu (Z. Ančík)
 • Využití Fluentu ve společnosti Aero Vodochody (J. Hnízdil)
 • Numerické a experimentální vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu (N. Součková, L. Popelka, M. Matějka)
 • CFD optimalizace transsonické konfigurace velkokapacitního dopravního letounu (R. Popela, Z. Hrnčíř)
 • Matematické modelování odporových charakteristik leteckých profilů s přirozeným a řízeným přechodem do turbulence (L. Popelka)
 • Aerodynamická optimalizace symetrického turbulentního profilu pro ocasní plochy malých dopravních letounů multikriteriálním mikrogenetickým algoritmem (A. Szöllös, J. Hájek)
 • Užití parametrizace PARSEC při optimalizaci aerodynamických profilů (J. Hájek)
 • Jednoduché metody optimalizace profilů křídel (K. Feistauer, J. Horáček, J. Friedl)
 • Interakce proudící tekutiny a leteckého profilu (M. Feistauer, J. Horáček, P. Sváček)
 • 3D stacionární výpočty aerodynamických charakteristik křídla s klapkou (P. Vrchota)
 • Numerická simulace a experimentální ověření proudění v radiální turbinoé lopatkové mříži (M. Šťastný, R. Valenta, M. Babák)
 • Numerické řešení transsonického obtékání profilu křídla (P. Furmánek, J. Fürst, J. Horáček, K. Kozel)
 • Vývoj numerické metody pro řešení transsonického proudění v lopatkových mřížích (P. Straka, P. Šafařík)
 • Numerické modelování při návrhu stupně s parciálním přívodem páry (L. Tajč, L. Bednář, J. Polanský)
 • Turbulentní proudění v blízkosti stěny (Z. Jaňour)