Časopis Transfer – Ročník 2006

Mar 8, 2021

Obsah

Časopis Transfer 01/2006 – ke stažení zde

Toto číslo elektronickéh sborníku obsahuje příspěvky prednesené na II. semináři VZLÚ – Věda, výzkum a vývoj v českém leteckém průmyslu, jehož téma bylo Experimentální metody zkoušení kompozitních materiálů a konstrukcí v leteckém průmyslu České republiky

Časopis Transfer 02/2006 – ke stažení zde

 • Simulace proudění jako efektivní nástroj při vývoji malého dopravního letounu (Z. Ančík)
 • Využití Fluentu ve společnosti Aero Vodochody (J. Hnízdil)
 • Numerické a experimentální vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu (N. Součková, L. Popelka, M. Matějka)
 • CFD optimalizace transsonické konfigurace velkokapacitního dopravního letounu (R. Popela, Z. Hrnčíř)
 • Matematické modelování odporových charakteristik leteckých profilů s přirozeným a řízeným přechodem do turbulence (L. Popelka)
 • Aerodynamická optimalizace symetrického turbulentního profilu pro ocasní plochy malých dopravních letounů multikriteriálním mikrogenetickým algoritmem (A. Szöllös, J. Hájek)
 • Užití parametrizace PARSEC při optimalizaci aerodynamických profilů (J. Hájek)
 • Jednoduché metody optimalizace profilů křídel (K. Feistauer, J. Horáček, J. Friedl)
 • Interakce proudící tekutiny a leteckého profilu (M. Feistauer, J. Horáček, P. Sváček)
 • 3D stacionární výpočty aerodynamických charakteristik křídla s klapkou (P. Vrchota)
 • Numerická simulace a experimentální ověření proudění v radiální turbinoé lopatkové mříži (M. Šťastný, R. Valenta, M. Babák)
 • Numerické řešení transsonického obtékání profilu křídla (P. Furmánek, J. Fürst, J. Horáček, K. Kozel)
 • Vývoj numerické metody pro řešení transsonického proudění v lopatkových mřížích (P. Straka, P. Šafařík)
 • Numerické modelování při návrhu stupně s parciálním přívodem páry (L. Tajč, L. Bednář, J. Polanský)
 • Turbulentní proudění v blízkosti stěny (Z. Jaňour)

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale