Časopis Transfer – Ročník 2009

Mar 8, 2021

OBSAH

Časopis Transfer 9/2009 – ke stažení zde

 • Monitorování stavu zatěžované kompozitní konstrukce metodou akustické emise
  J. Běhal, VZLÚ, Praha
 • Spojování vyztužených termoplastů svařováním 
  J. Křena, Letov letecká výroba, s.r.o., Praha
 • Popis recyklačního procesu tepelného rozkladu významných termosetických polymerních kompozitních matric, teplotní oxidační rozklad vyvíjený ve VZLÚ 
  Z. Mašek, B. Štekner, K. Cihelník, VZLÚ, Praha
 • Zkoušky únavového chování segmentu křídla 
  J. Juračka, P. Augustin, V. Koula, LÚ VUT Brno
 • Environmentální zkoušky pokrokových nátěrových systémů kompozitových konstrukcí s uhlíkovou výztuží. Metodika zkoušek 
  M. Pazderová, VZLÚ, Praha
 • Podvozkový kompozitní nosník malého dopravního letounu. Výroba a zkoušení
  V. Pompe, F. Martaus, V. Snop, VZLÚ, Praha
 • Celokompozitní trup malého dopravního letounu. Konstrukce, technologie, zkoušení (část 1)
  P. Průcha, LA composite s.r.o.
 • Vysokomodulové grafitové kompozitní konstrukce, 3D struktury, aplikace na vinutém nosníku
  O. Uher, Compotech s.r.o.
   

………………………………………………………………………………………………

Časopis Transfer 10/2009 – ke stažení zde

 • Řešení proudového pole křídla se zaměřením na indukované jevy
  Ing. Štěpán Zdobinský, Ústav letadlové techniky, ČVUT FS., Praha
 • Simulace nuceného kmitání profilu s k-omega turbulentním modelem
  RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., RNDr. Martin Kyncl, VZLÚ, Praha
 • Výpočet proudění a interakce rázových vln ve 2D nadzvukovém ejektoru
  Mgr. Jan Šimák, VZLÚ, Praha
 • Výpočet 2D nestacionárního proudění v soustavě stator-rotor
  Ing. Petr Straka, VZLÚ, Praha
 • Numerická simulace nestacionárního transsonického proudění s užitím ALE metody
  Ing. Petr Furmánek, Doc. Ing. Jiří Fürst PhD., Prof. RNDr. Karel Kozel DrSc., VZLÚ, a ČVUT FS, Praha
 • Vývoj PSP ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s.
  Veronika Schmidtová, VZLÚ, Praha
 • Výpočty dopadů kapek na povrch letounu při letu v námrazových podmínkách 
  Ing. Martin Komárek Ph.D., L. K. Engineering s.r.o, Brno, Ing. Zbyněk Hrnčíř Ph.D., Airbus-Military, Madrid