Časopis Transfer – Ročník 2007

Mar 8, 2021

Obsah

Časopis Transfer 3/2007 – ke stažení zde

 • Návrh a technologické zkoušky celokompozitního nosníku podvozku malého dopravního letounu vyráběného metodou RTM 
  V. Pompe, F. Martaus, M. Hraška
 • Experimenty pyrolýzního rozkladu při recyklaci kompozitních materiálů s termosetickou matricí 
  M. Valeš, B. Štekner
 • Realizace zkoušky kompozitní konstrukce za zvýšené teploty 
  J. Juračka
 • Technologie výroby leteckých dílů z kompozitu na bázi
  uhlíkového vlákna a termoplastické matrice
  J. Křena
 • Numerické simulace porušení kompozitů a jejich experimentální
  ověření 
  V. Laš, R. Zemčík, T. Kroupa
 • Typy poruch tenkostěnných kompozitních konstrukcí v návaznosti na experimentální zkoušky 
  M. Kábrt
 • Porovnání vlivu kompenzace při tenzometrickém měření
  kompozitních materiálů 
  R. Doubrava
 • Zkoušky nových konstrukčních prvků řízení malých sportovních
  letounů 
  J. Stehlík, T. Marczi, K. Blahouš, R. Poul

………………………………………………………………………………………………
 

Časopis Transfer 4/2007 – ke stažení zde

 • Analýza frekvenčního spektra turbulentního proudu pomocí vláken
  v proudu 
  J. Drbohlav, D. Zachoval
 • Aplikace Navier-Stokesových rovnic pro 2D a 3D vazké turbulentní
  proudění na pohyblivých sítích s (k,ω) modelem turbulence
  J. Pelant, M. Kyncl
 • Návrh listu vrtule větrného motoru 
  K. Filakovský
 • Výpočet proudění v přímé lopatkové mříži SE 1050 — vliv konečného
  počtu lopatek 
  P. Straka
 • Měření tlumicích derivací letounu 
  M. Prokš, M. Bittner, V. Mráz
 • Nix3D_I numerický řešič pro vnější, nevazké, stlačitelné proudění
  T. Kopáček, P. Vrchota, Z. Hrnčíř
 • Hybridní aerodynamická optimalizace profilu multikriteriálním
  mikrogenetickým algoritmem 
  A. Szöllös, M. Zabloudil, J. Hájek
 • Modelování proudění v regulačních ventilech parních turbin 
  L. Bednář, L. Tajč
 • Generování hyperbolických sítí kolem profilů 
  M. Lahuta
 • Vliv sklonu wingletů křídla na indukovaný odpor
  P. Berák
 • Numerické řešení některých problémů vnitřní a vnější aerodynamiky 
  P. Furmánek, J. Dobeš, J. Fořt, J. Fürst, M. Kladrubský, K. Kozel

………………………………………………………………………………………………
 

Časopis Transfer 5/2007 – ke stažení zde

 • Aplikace technologie RTM při vývoji kompozitního vrtulového listu 
  F. Martaus
 • Modelování infuzních technologických procesů metodou konečných
  prvků 
  F. Martaus
 • Problematika konstrukčního řešení kořenové části kompozitního
  vrtulového listu 
  V. Pompe
 • Návrh a optimalizace skladby kompozitové lopatky
  M. Hraška, V. Pompe
 • Zkoušení kompozitních vrtulí a rotorů
  V. Andrýsek, V. Pompe
 • Měření základních charakteristik epoxidové matrice 
  V. Pompe, M. Hraška
 • Nanotechnologie a nanomateriály 
  J. Podzimek
 • Nanokompozity 
  J. Podzimek
 • Nanokompozity s uhlíkovými nanotubami
  J. Podzimek, V. Pompe
 • Vrtule pro repliku letounu Avia B.H.5 
  J. Rosa

………………………………………………………………………………………………
 

Časopis Trasnfer 6/2007 – ke stažení zde

 • Využití fotogrammetrického korelačního systému pro měření
  materiálových vlastností kompozitů 
  V. Kafka, S. Tománek
 • Výpočet reverze řídicích ploch letounu EV-55
  J. Čečrdle
 • Funkce frekvenční odezvy nelineárních soustav z modálních
  parametrů – návrh experimentálně početní metody 
  O. Černý, V. Hlavatý
 • Aeroelastické simulace s využitím CFD metody s pohyblivou mřížkou
  V. Losík
 • Detekce vnitřních poruch (delaminace) ultrazvukovou metodou (UT)
  v konstrukcích vyrobených z kompozitových materiálů 
  V. Horák, V. Makarov
 • Metodika optimalizace zatěžovacích sekvencí s ohledem na zkrácení
  doby zkoušek
  R. Růžek
 • Systém se zatěžovacími bloky pro pevnostní zkoušky
  J. Vrhel, J. Lacina
 • Metodika modelování spojů pro statické a únavové výpočty
  pomocí MKP 
  R. Doubrava
 • Modernizace plátěných závěsů pro pevnostní zkoušky
  V. Snop
 • Vliv anizotropie kompozitů na jejich vzpěrnou pevnost
  J. Raška
 • Využití software TWR na divizi Pevnost letadel
  M. Oberthor, B. Mezihorák
 • Organizace společných experimentálních úloh v mezinárodních
  projektech výzkumu a vývoje 
  J. Běhal, ml., J. Vrhel
 • Rozpoznávání emisních signálů metodou AE při únavovém
  poškozování vzorků nýtových spojů 
  J. Skala

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale