Časopis Transfer – Ročník 2016

Mar 8, 2021

OBSAH

TRANSFER 27/2016 – ke stažení

Téma: Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií,
zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR. 

Technologie výroby kompozitních vzduchovodů
Cabrnoch B. (VZLÚ)
Kompozity s geopolymerní matricí
Martaus F. (VZLÚ)
Nedestruktivní zkoušky primární konstrukce UL letounu pomocí bond testeru
Hergessel J. (LA composite)
Analýza delaminací v uhlíkových kompozitech při různých zkušebních podmínkách
Michalcová L. (VZLÚ)
Chování kompozitních konstrukcí při rychlém zatěžování
Doubrava R. (VZLÚ)
Vývoj a zkoušky optimalizovaného žebra z kompozitu C/PPS
Křena J., Roškanin P. (Latecoere CZ)
Vývoj kompozitního vzduchovodu pro letoun L-39NG
Václavík J. (Aero Vodochody)
Automatizované pracoviště pro ultrazvukovou kontrolu kompozitních dílů ve VZLÚ
Ing. Petr Bělský
 


TRANSFER 28/2016 – ke stažení

Téma: Příspěvky z konference Centra výzkumu povrchových úprav, Uherské Hradiště

Vliv plazmové předúpravy plastů na adhezi nátěrových hmot
Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Mgr. Eva Kedroňová, Mgr. Maja Gašić – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky/Ing. Miroslava Banýrová, František Vojíř-Galatek a.s./ Ing. Vladimír Špaček,CSc.-Synpo a.s.
Antifoulingové účinky fotokatalytických vrstev na řasy r. Klebsormidium
Mgr. Bc. Eva Trávníčková/prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.-Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX/Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
-Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky
Self-crosslinking latexes with improved flame stability
Machotová J., Zárybnická L., Rückerová A., Večeřa M.-Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice
Nátěrový systém pro integrální nádrže letadel – lakování 2.sady vzorků WP3 / Robotické aplikace UV
vytvrzovaných laků WP2 / Aplikace UV vytvrzovaných laků na plastové materiály s předúpravou plasmatem WP6
Ing. Miroslava Banýrová, GALATEK a.s.
Polymer pro vytváření inteligentních povrchů, zejména povrchů se sníženou povrchovou energií
Vladimír Špaček, Martin Kaška – SYNPO, akciová společnost, S. K. Pardubice / Miroslav Večeřa, Jana Machotová – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice
Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.; Ing. Michal Zoubek; Ing. Viktor Kreibich, CSc; Ing Petr Drašnar, Ph.D. – FS ČVUT v Praze Mgr. František Matas – Viton, s.r.o. / Ing. František Herrmann, CSc. – Synpo, a.s.
Development trends and performance testing of TBC
Ing. Kateřina Dočekalová, Ph.D., Ing. Karel Zábranský, Ph.D., Ing. Jiří Darida – Advanced Technology Department, Honeywell International
Zkouška korozní odolnosti vnějších nátěrových systémů
Ing. Martina Pazderová, Ph.D., Marian Lipowski, Ing. Karel Cihelník, Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. – VZLÚ