Časopis Transfer – Ročník 2016

Mar 8, 2021

OBSAH

TRANSFER 27/2016 – ke stažení

Téma: Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií,
zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR. 

Technologie výroby kompozitních vzduchovodů
Cabrnoch B. (VZLÚ)
Kompozity s geopolymerní matricí
Martaus F. (VZLÚ)
Nedestruktivní zkoušky primární konstrukce UL letounu pomocí bond testeru
Hergessel J. (LA composite)
Analýza delaminací v uhlíkových kompozitech při různých zkušebních podmínkách
Michalcová L. (VZLÚ)
Chování kompozitních konstrukcí při rychlém zatěžování
Doubrava R. (VZLÚ)
Vývoj a zkoušky optimalizovaného žebra z kompozitu C/PPS
Křena J., Roškanin P. (Latecoere CZ)
Vývoj kompozitního vzduchovodu pro letoun L-39NG
Václavík J. (Aero Vodochody)
Automatizované pracoviště pro ultrazvukovou kontrolu kompozitních dílů ve VZLÚ
Ing. Petr Bělský
 


TRANSFER 28/2016 – ke stažení

Téma: Příspěvky z konference Centra výzkumu povrchových úprav, Uherské Hradiště

Vliv plazmové předúpravy plastů na adhezi nátěrových hmot
Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Mgr. Eva Kedroňová, Mgr. Maja Gašić – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky/Ing. Miroslava Banýrová, František Vojíř-Galatek a.s./ Ing. Vladimír Špaček,CSc.-Synpo a.s.
Antifoulingové účinky fotokatalytických vrstev na řasy r. Klebsormidium
Mgr. Bc. Eva Trávníčková/prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.-Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX/Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
-Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky
Self-crosslinking latexes with improved flame stability
Machotová J., Zárybnická L., Rückerová A., Večeřa M.-Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice
Nátěrový systém pro integrální nádrže letadel – lakování 2.sady vzorků WP3 / Robotické aplikace UV
vytvrzovaných laků WP2 / Aplikace UV vytvrzovaných laků na plastové materiály s předúpravou plasmatem WP6
Ing. Miroslava Banýrová, GALATEK a.s.
Polymer pro vytváření inteligentních povrchů, zejména povrchů se sníženou povrchovou energií
Vladimír Špaček, Martin Kaška – SYNPO, akciová společnost, S. K. Pardubice / Miroslav Večeřa, Jana Machotová – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice
Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.; Ing. Michal Zoubek; Ing. Viktor Kreibich, CSc; Ing Petr Drašnar, Ph.D. – FS ČVUT v Praze Mgr. František Matas – Viton, s.r.o. / Ing. František Herrmann, CSc. – Synpo, a.s.
Development trends and performance testing of TBC
Ing. Kateřina Dočekalová, Ph.D., Ing. Karel Zábranský, Ph.D., Ing. Jiří Darida – Advanced Technology Department, Honeywell International
Zkouška korozní odolnosti vnějších nátěrových systémů
Ing. Martina Pazderová, Ph.D., Marian Lipowski, Ing. Karel Cihelník, Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. – VZLÚ

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale