Časopis Transfer – Ročník 2019

Mar 8, 2021

OBSAH SBORNÍKU 2019

Transfer 33/2019 – Ke stažení


Hodnocení odolnosti nátěrových systémů pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie
Ing. Martina Pazderová, Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha


Vývoj nátěrového systému pro extrémní klimatické podmínky
Ing. Martina Pazderová, Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha


Akrylátové fasádní a interiérové nátěrové hmoty s nízkou povrchovou energií
Hochmannová Libuše, Herrmann František – SYNPO akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice- Zelené Předměstí


Metody zkoumání a hodnocení struktury hydrofobních povrchů
Barbora Pijáková, Zbyněk Voráč – Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37
Brno, Česká republika


Bezchromátové pasivace povrchu žárově pozinkovaných součástí
Svoboda J., Kudláček J., Kreibich V. – České vysoké učení technické v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4,
166 07, Praha 6, Česká republika


Transfer 32/2019 – ke stažení

Odstranění námrazy z kompozitních vrtulových listů integrovanými topnými tělesy
Ing. Vilém Pompe, Ph.D. – Woodcomp Propellers s.r.o., Ing. Vladimír Andrýsek – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha

Zkoušky akustické únavy kompozitních konstrukčních dílů s výpočtovou podporou v programu ABAQUS
Ing. Jiří Běhal, CSc., – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Vývoj a zkoušky kompozitního vzduchovodu
Ing. Jan Václavík – AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
 

Rozdíly v přístupech při kvalifikaci materiálů a konstrukcí v letectví a kosmonautice
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Development of composite fairings for high-speed helicopter RACER
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Mechanické spoje kompozitů s termoplastovou matricí
Ing. Josef Křena (Latecoere Czech Republic, Praha), Dr. Ing. Roman Růžek (VZLÚ Praha), Ing. Pavel Zděnek (VZLÚ Praha)
 

Konstrukčně pevnostní uspořádání trupu UL-39 Albi II
Ing. Karel Barák, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, Praha
 

Nové metody nedestruktivní kontroly sendvičových struktur ve VZLÚ
Ing. Petr Bělský, Ing. Martin Kadlec, Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha