Časopis Transfer – Ročník 2012

Mar 8, 2021

OBSAH

 Časopis Transfer 17/2012 – ke stažení zde

 • Současný stav a výhledy použití kompozitních materiálů v konstrukci velkých dopravních letadel 
  Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. – VZLÚ
 • Proveditelnost recyklace termosetických a termoplastických kompozitů vyztužených uhlíkovým
  vláknem
  Ing. Zdeněk Mašek VZLU, a.s.
 • Nové pokroky v technologii výroby a montáže dílů velkých letadel z kompozitních materiálů na bázi termoplastických matric 
  J. Křena (Letov letecká výroba)
 • Možnosti použití kompozitních pultruzních profilů v letectví a jiných pokročilých aplikacích a metody jejich spojování do konstrukčních celků
  Ing. Richard Pavlica, Ph.D., Ing. Martin Eder, Kunovice
 • Autoklávová technologie pro výrobu celokompozitního ultralehkého letounu UL -39 
  Ing. Karel Barák, ČVUT v Praze; Ing. Petr Průcha, LA composite, s. r. o.
 • Vývoj kompozitního uhlíkového trupu letounu VUT 061 Turbo 
  Ing. T. Urík PhD., Doc. Ing. J. Juračka PhD., Ing. M. Mališ PhD., VUT Brno
 • Fraktografie vláknových kompozitů na bázi epoxid/uhlík pro letecké aplikace 
  Ing. Martin Kadlec, Útvar Pevnost konstrukcí – skupina MTN (VZLÚ, a.s.)
 • Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci ultralehkých letadel ve společnosti TL – Ultralight 
  Ing. Martin Zahálka, TL – Ultralight s.r.o.

………………………………………………………………………………………………

Transfer 18/2012 – ke stažení zde

 •  Vizualizace proudění v regulačním ventilu s tvarovanou kuželkou 
  Ing. Lukáš Bednář, Ing. Ladislav Tajč, CSc.; ŠKODA POWER s. r. o.
 • Využití multikriteriálního genetického algoritmu pro optimalizaci turbínové lopatky 
  Mgr. Jan Šimák, Ing. Petr Straka, Ph.D., Mgr. András Szőllős
 • Výpočet statických deformací elastického křídla 
  Mgr. Martin Lahuta, Doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc, VZLÚ a.s.
 • Aerodynamické zatížení T-uspořádání ocasních ploch s využitím výsledků CFD simulace 
  Ing. František Vaněk, Ph.D., Ing. Petr Doupník, Ph.D.
 • Aplikace EARSM turbulentního modelu na výpočet stacionárního nereaktivního proudění v komoře JETIS 
  Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma, VZLÚ a.s.
 • Úniky páry ucpávkami a jejich vliv na aerodynamické parametry 2-stupňové turbíny 
  Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.
 • Proměření vlastností záchytného ventilu MW800 
  Ing. Martin Mackovič, Ing. Martin Němec, Ing. David Jícha
 • Selfsimilar solutions of the second order boundary layer equations 
  Mgr. Karel Vostruha, RNDr. Jaroslav Pelant CSc., Ing. Katerina Jandova 
 • Porovnání experimentálního měření zatížení budov větrem s normovým zatížením 
  Mgr. David Zacho, Ph.D a kolektiv