Časopis Transfer – Ročník 2012

Mar 8, 2021

OBSAH

 Časopis Transfer 17/2012 – ke stažení zde

 • Současný stav a výhledy použití kompozitních materiálů v konstrukci velkých dopravních letadel 
  Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. – VZLÚ
 • Proveditelnost recyklace termosetických a termoplastických kompozitů vyztužených uhlíkovým
  vláknem
  Ing. Zdeněk Mašek VZLU, a.s.
 • Nové pokroky v technologii výroby a montáže dílů velkých letadel z kompozitních materiálů na bázi termoplastických matric 
  J. Křena (Letov letecká výroba)
 • Možnosti použití kompozitních pultruzních profilů v letectví a jiných pokročilých aplikacích a metody jejich spojování do konstrukčních celků
  Ing. Richard Pavlica, Ph.D., Ing. Martin Eder, Kunovice
 • Autoklávová technologie pro výrobu celokompozitního ultralehkého letounu UL -39 
  Ing. Karel Barák, ČVUT v Praze; Ing. Petr Průcha, LA composite, s. r. o.
 • Vývoj kompozitního uhlíkového trupu letounu VUT 061 Turbo 
  Ing. T. Urík PhD., Doc. Ing. J. Juračka PhD., Ing. M. Mališ PhD., VUT Brno
 • Fraktografie vláknových kompozitů na bázi epoxid/uhlík pro letecké aplikace 
  Ing. Martin Kadlec, Útvar Pevnost konstrukcí – skupina MTN (VZLÚ, a.s.)
 • Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci ultralehkých letadel ve společnosti TL – Ultralight 
  Ing. Martin Zahálka, TL – Ultralight s.r.o.

………………………………………………………………………………………………

Transfer 18/2012 – ke stažení zde

 •  Vizualizace proudění v regulačním ventilu s tvarovanou kuželkou 
  Ing. Lukáš Bednář, Ing. Ladislav Tajč, CSc.; ŠKODA POWER s. r. o.
 • Využití multikriteriálního genetického algoritmu pro optimalizaci turbínové lopatky 
  Mgr. Jan Šimák, Ing. Petr Straka, Ph.D., Mgr. András Szőllős
 • Výpočet statických deformací elastického křídla 
  Mgr. Martin Lahuta, Doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc, VZLÚ a.s.
 • Aerodynamické zatížení T-uspořádání ocasních ploch s využitím výsledků CFD simulace 
  Ing. František Vaněk, Ph.D., Ing. Petr Doupník, Ph.D.
 • Aplikace EARSM turbulentního modelu na výpočet stacionárního nereaktivního proudění v komoře JETIS 
  Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma, VZLÚ a.s.
 • Úniky páry ucpávkami a jejich vliv na aerodynamické parametry 2-stupňové turbíny 
  Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.
 • Proměření vlastností záchytného ventilu MW800 
  Ing. Martin Mackovič, Ing. Martin Němec, Ing. David Jícha
 • Selfsimilar solutions of the second order boundary layer equations 
  Mgr. Karel Vostruha, RNDr. Jaroslav Pelant CSc., Ing. Katerina Jandova 
 • Porovnání experimentálního měření zatížení budov větrem s normovým zatížením 
  Mgr. David Zacho, Ph.D a kolektiv 

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale